Hluk. Prach. Stavba, která hyzdí bránu do Ústí nad Labem na místě mezi Vaňovským vodopádem a hradem Střekov.

To jsou stížnosti lidí, kteří žijí nebo se rekreují ve Vaňově. Mají přitom na mysli stavbu ve vaňovském přístavu. V minulosti kvůli tomu dokonce vznikla petice, jíž podepsalo asi tisíc lidí.

Jak vysvětlila místní obyvatelka Jana Jarošíková, mají obavy, že s tím už nic nesvedou. „Teď navíc stavěli i v noci, hluk tam byl od rána do večera. To jsou prostě lidi, co mohou všechno, už jsme tím znechucení.“

Od loňska tu totiž stavební firmy modernizují takzvanou překladní hranu. Podle Václava Straky, tiskového mluvčího Ředitelství vodních cest, ale projektanti nepředpokládali, že tu stavitelé při výkopových pracích narazí na příliš tvrdou horninu, v třídách tvrdosti číslo 4.

Jak dál Straka vysvětlil, v přístavu musela odborná firma za pomoci speciální mechanizace vytvořit ve dně řeky rýhu pro takzvanou štětovnicovou stěnu. Práce prý probíhaly v hloubce asi 10,5 metru pod hladinou.

„Těžily se tu téměř metrové čedičové balvany, které při vyzvedávání s sebou strhávaly i okolní horninu. Rýha se tím zavírala a hrozilo sesunutí stěn v celé délce břehové stěny,“ vysvětloval Straka s tím, že vyhloubenou část bylo nutné ihned po vytěžení vyplnit jílocementovou struskou.

„Práce proto musely být prováděny nepřetržitě. Bylo nezbytně nutné, aby dělníci v posledních dnech pracovali i v nočních směnách,“ informoval Straka.

Dobrou zprávou pro místní obyvatele ale je, že nepřetržitý provoz byl již ukončen. Od pondělí pak mají práce končit nejpozději ve 22:00 hodin. „Mrzí nás, že hluk v noci místní obtěžuje, ale bohužel zvolené řešení bylo z důvodu bezpečnosti jediné možné,“ dodal k tomu Jaroslav Kopecký, manažer ze společnosti Pozemní stavitelství OHL ŽS.

Celkem 310 metrů dlouhá překladní hrana ve Vaňově má navýšit překladní kapacity. Zároveň má zvýšit bezpečnost za povodní, neboť jejím dokončením vznikne chráněné místo umožňující bezpečné nouzové vyvázání plavidla.

Projekt za 136,5 milionu korun dotuje i Evropská unie. 116 milionů korun bude totiž zaplaceno z Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady uhradí Státní fond dopravní infrastruktury.

Vizualizace: Přístav ve Vaňově.
Vizualizace: Přístav ve Vaňově.