Dotčení obyvatelé vznášeli námitky v rámci rozhodování o dalším postupu při tvorbě nového územního plánu Ústí nad Labem. Ten město připravuje už třetím rokem a hotov by měl být do konce roku příštího. Podle něj by se třeba stávající dětské hřiště na Klíši mělo změnit ve stavební parcelu.

Sdružení klíšských občanů se ale tomu snaží zamezit a jejich zástupkyně Gabriela Růžičková včera přišla poprosit o podporu i zastupitele.

Také obyvatelé Růžového paloučku a sousední Londýnské ulice se bojí, že s novým územním plánem se jim mohou zhoršit životní podmínky. „Už celá léta bojujeme, aby tato lokalita byla nezastavitelným územím, ale máme strach, že naše připomínka padla pod stůl,“ postěžoval si Vladimír Maršík.

Magdalena Štorchová zase vyjádřila obavy, že se do oblasti bývalé vaňovské Prefy koncentruje kamionová doprava. „Toto území mezi vaňovskými vodopády a střekovským hradem by mělo být zelenou zónou a územní plán by to měl ztvrdit,“ přála si.

Karel Nepraš ze Strany zelených požádal, aby zastupitelé nehlasovali o celém dokumentu najednou, ale zvážili jednotlivé námitky občanů. I on s několika přišel, například na podporu cyklostezky směrem na Vaňov nebo proti stavebním záměrům na Střížovickém vrchu.

Ovšem neuspěl, pro hlasovat jednotlivě nebyl z přítomných 28 členů zastupitelstva nikdo, polovina zvedla ruku proti a polovina jich se hlasování zdržela.

Primátor Jan Kubata řekl, že mnohým námitkám město vyhovělo při projednávání konceptu územního plánu, ale že všem vyhovět nelze. Nicméně prostor pro připomínky podle něj ještě veřejnost dostane, a to po zpracování návrhu.

Pokyny k němu nakonec zastupitelé schválili většinou 23 hlasů, 5 se hlasování zdrželo.