Sedmý ročník sbírky byl vyhlášen v rámci adventních koncertů v minulém roce a skleněná kasa byla instalována na veřejných akcí, které pořádala YMCA v celém areálu Dominikánského kláštera, jak v kostele sv. Vojtěcha, tak i v klášterní zahradě, kde se konal benefiční koncert The Boom & orchestra.

Celkem přes 55 tisíc

Výtěžek Veřejné sbírky za rok 2009 činí 5 223 korun. V uplynulých šesti ročnících lidé přispěli celkem 55 562,50 Kč.

Příspěvky z kasy nyní YMCA přesune na veřejné konto, na které lidé také mohou posílat své příspěvky. „V roce 2012 pak peníze vybereme a využijeme na to, co bude v zahradě aktuálně potřeba,“ vysvětlil ředitel sdružení Filip Hušek

Kulturní památka Dominikánský klášter, zahrada a kostel sv. Vojtěcha jak ho známe dnes, jsou dílem přestavby v 18. století, barokního stavitele a mistra Octavia Broggia.

Plánovaná obnova zahrady Dominikánského kláštera vychází především z barokních představ a rázu celého objektu.

Přehled sbírek na zahradu od roku 2003
V uplynulých sbírkách na obnovu klášterní zahrady Ústečané v období let 2003 – 2010 přispěli:
- 2003 – 2 726,50
- 2004 – 12 085,50
- 2005 – 16 042
- 2006 – 9 300
- 2007 – 6 000
- 2008 - 4 185,50
- 2009 - 5 223
Celkem: 55.562,50 Kč

Pokud by se podařilo získat částku 1 500 000 Kč, ráz zahrady byl získal novou tvář, opravila by se ohradní zeď, bylo by možné tam situovat malou kašnu a zahradu zrevitalizovat pro přístup návštěvníků jako místa oázy klidu a odpočinku uprostřed města.

„Plánovaný projekt ale dnes již není příliš reálný. Musel by být výrazně přepracován,“ litoval při otvírání kasy Filip Hušek. Plány změnilo obchodní centrum Forum, které se zahradou sousedí.

Od jara do podzimu

Dle jednání se otevírá možnost zpřístupnit veřejnosti zahradu branou od centra města. Zatím je zahrada od jara do podzimu přístupná přes chodbu kláštera.

Navštěvují ji především maminky s dětmi, které mohou využívat dětský koutek. „Bylo by pěkné trvale otevřít v centru města klidný kout pro lidi,“ těšila se Ústečanka Jarmila Kopecká.