Aby nic nebránilo stavbě jezů v Děčíně a u Ústí nad Labem. To si alespoň myslí ústecká společnost Přátelé přírody.

Proto poslala stížnost do Bruselu, k Evropské komisi. Jak uvedl Marian Páleník, ředitel společnosti, Česká republika vyjmutím Labe ze seznamu porušila své mezinárodní závazky.

„Jestli z mapování vyšel tok Labe jako lokalita, která do Natury 2000 patří, podle našeho názoru ho tam nelze nezařadit.“

Takzvané podání stížnosti je vlastně podnět, aby Evropská komise přezkoumala, zda postup České republiky odpovídá dohodě, k níž přistoupila. Pokud komise na podnětu nenajde nedostatky, oznámí, že jej přijala.

Jakmile o tom bude státu doručeno vyrozumění, nezbude mu, než na spornou lokalitu nahlížet, jako by do soustavy zařazena byla. To může trvat několik měsíců. Přátelé přírody mají proto obavy, aby mezitím nová vláda jezy v Děčíně a na Ústecku nepostavila.

Ačkoli samotná řeka do návrhu zařazena nebyla, údolí Labe ano. Ústečtí zastupitelé s tím souhlasili loni v září. Řeku z návrhu město vyjmulo po dohodě s ministerstvem životního prostředí. Případná výstavba jezů se podle ústeckého primátora Jana Kubaty města dotýká okrajově, s výjimkou eventuálního silničního propojení labských břehů u Malého Března.

„Proto nebylo moje jednání s ministrem životního prostředí na tuto oblast speciálně zaměřeno,“ uvedl Kubata s tím, že je příznivcem mnohem většího užití labské vodní cesty.

Ta je podle něj jen obtížně využitelná pro dlouhotrvající sucha a rejdaři proto nemohou garantovat, že zboží dopraví do přístavu včas. „Jsem pochopitelně ochoten podpořit každé smysluplné řešení, jež by rozvoj lodní dopravy na labské vodní cestě zajistilo,“ dodal Kubata.

Spor o jezy na Labi se datuje od roku 1993. V čele odpůrců stojí právě Přátelé přírody. Ti spustili petici a sebrali zhruba 18 tisíc podpisů. Cílem Natury 2000 je pak ochrana unikátních živočichů, rostlin a přírodních stanovišť.