Je splachovací. Tak někteří vidí opětovnou kandidaturu Romana Hanusche, bývalého dlouholetého starosty Chlumce, který čelí několika trestním obviněním a je citovaný v souvislosti s obřími dluhy obce.

Má kandidovat v podzimních komunálních volbách za ODS jako číslo 2 za současnou radní Naděždou Janissovou.

„Divíte se? Vždyť má chlumeckou ODS pod palcem a na každého něco ví,“ sdělil Deníku chlumecký zdroj, jež si přál zůstat v anonymitě.
Samotná Janissová ke svému spolustraníkovi řekla, že co se týče trestního řízení, nic není zatím rozhodnuto.

„Platí presumpce neviny. Budu ctít konečný verdikt soudu,“ komentovala obvinění. Podle ní rozhodnou chlumečtí voliči. Ti budou „kroužkovat“ konkrétní lidi a nikoliv dávat hlas politickým stranám.

Rozpolcený postoj vůči Hanuschovi panuje i v chlumeckém zastupitelstvu. To na svém pondělním zasedání odmítlo žádost policie vyčíslit škody spjaté se smlouvami vyjednanými bývalým starostou.

„Vyčíslení můžeme dát pouze ve všeobecné rovině, nikoliv v konkrétních cifrách,“ domnívá se starosta obce Josef Říha. On samotný hlasoval pro přijetí usnesení o tomto problému, to nicméně zastupitelstvem neprošlo. Podle Říhy se jedná o komplikovanou záležitost, kam zasahují mezilidské vztahy.

Samotný Hanusch rovněž zmínil presumpci neviny a fakt, že chce očistit své jméno. „Ještě jsem však kandidátku nepodepsal,“ tvrdil.

Zlé jazyky tvrdí, že Hanuschova kandidatura je trnem v oku i ústecké ODS. Podle neoficiálních zdrojů se někteří straníci domnívají, že jim Hanusch nedělá dobré jméno a měl by odstoupit.

ČÍSLO DNE: 45
Tolik milionů v současné době podle starosty Chlumce Josefa Říhy podkrušnohorská obec dluží svým věřitelům.

Krajský předseda ODS a ústecký primátor Jan Kubata uvedl, že ústecká „ódéeska“ nemá primárně do místního chlumeckého sdružení co zasahovat. Podotkl však, že u volebních kandidátů považuje za prioritu jejich transparentnost.

„Sněm místního sdružení v Chlumci ať zváží všechny klady a zápory pana Hanusche. Straně chybí platné podklady pro obvinění, závisí to tedy na objektivním zvážení přínosu jednotlivých kandidátů,“ sdělil. Podle primátora by měl do ukončení policejního vyšetřování Hanusch svou kandidaturu zvážit.

Pavel Sušický, okresní předseda ODS, Deníku oznámil, že se v celé záležitosti týkající se chlumeckých dluhů a dalších nesrovnalostí pokoušel zorientovat, leč marně. „Situace je tam velmi komplikovaná, sám se v ní nevyznám. Bude muset rozhodnout soud,“ říká.

I podle něj je třeba dodržovat presumpci neviny, ale trestní oznámení je již určitým stupněm pro zvýšení pozornosti. Sušický potvrdil, že ODS zatím ještě k tomu nevydala žádné oficiální stanovisko.

„Oblastní rada chlumeckou kandidátku ještě neschválila. Obdrželi jsme ji od místního sdružení se zpožděním, navíc necelou,“ popisoval stav věcí Sušický.

K tomu, aby oblastní rada Hanusche odvolala, nemá pravomoc. „To může udělat pouze místní sdružení ODS v Chlumci,“ vysvětloval Sušický.
Ten rovněž dodal, že se oblastní rada k projednání celé věci sejde na konci července. Podle něj Hanusch zatím neměl možnost se k záležitosti vyjádřit, protože na jednáních oblastní rady chyběl.

Jeden z místních právo Hanusche na kandidaturu neupírá. „Je to jeho právo. Odsouzený ještě nebyl, tak ať o něm rozhodnou Chlumečané, zda ho na radnici chtějí, či nikoliv,“ domnívá se.