Díky tomu bude také umožněn jejich pohyb na druhý břeh Labe a napojení na osobní lodní dopravu.

Součástí projektu je také nové turistické značení, které upozorní návštěvníky Labské stezky na území Ústecka na turistické a kulturní atraktivity v její blízkosti.

Součástí projektu bude také propagace této významné turistické a sportovní tepny, a to prostřednictvím propagační jízdy.

Ta se uskuteční v rámci Evropského týdne mobility, a zároveň také zorganizováním Press Tripu, tedy odborné exkurze pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a médií ze Spolkové republiky Sasko a z České republiky.