Vyplývá to podle něj ze zprávy společnosti Asekol, se kterou má město uzavřenou smlouvu o bezplatném odběru vyřazených elektrospotřebičů.

Asekol dále uvádí, že sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a monitorů představuje přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize dochází k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh, což je stejné množství energie, kterou spotřebuje 60 W žárovka svítící nepřetržitě čtyři měsíce.