Kubata informoval předsedu vlády o klíčovém významu dokončení dálnice pro celý ústecký region, a to jak v ekonomické oblasti, tak v zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Vyslovil se rovněž pro jmenování vládního zmocněnce pro tuto důležitou stavbu.

„Jsem rád, že Petr Nečas mé argumenty vyslechl. Z jeho reakce jsem cítil pochopení, nicméně chápu, že v současné době nám ještě nemůže sdělit konečné stanovisko k uvolnění finančních prostředků,“ uvedl Kubata.

Setkání s premiérem k dálnici Kubata slíbil veřejnosti na posledním zasedání zastupitelstva.