Nejexponovanější průčelí zdobí půlkruhová veranda s řadou kanelovaných polosloupů a výrazný štít se sochou přadleny.

POZNALI JSTE, KDE JSME FOTOGRAFOVALI? MRKNĚTE NA POSLEDNÍ FOTKU!