Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová požádala dopisem náš konzulát v Drážďanech, aby pomohl s navázáním kontaktů se zástupci Svobodného státu Sasko, kteří by rovněž podpořili výzvu vládě České republiky za urychlenou dostavbu dálnice D8.

Ústecký kraj obdržel reakci, kde saská strana vyjádřila eminentní zájem na propojení dálnice s celoevropskou dálniční sítí. Saský ministr hospodářství, práce a dopravy Sven Morlok přislíbil veškerou podporu projektu a ochotu jednání s českou stranou. Pomoc již dříve přislíbili také poslanci Evropského parlamentu.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat oporu také u našeho německého souseda. Urychlená dostavba nedokončeného úseku dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi je nejen v zájmu Ústeckého kraje a České republiky, svým významem ovlivňuje také okolní státy,“ uvedla Jana Vaňhová. Dálnice D8 má mezinárodní dosah, je součástí IV. evropského dopravního koridoru.

„Problémem dostavby D8 se zabývají takřka všichni poslanci Evropského parlamentu zvolení za Českou republiku,“ potvrdil Pavel Ploc, poslanec Evropského parlamentu.

„Pro život v českých obcích v Ústeckém kraji je tato komunikace klíčová. Plně si uvědomuji, že již není možné čekat a je třeba vyvinout maximální tlak na všechny evropské orgány a kontinuálně je zásobovat informacemi,“ uvedl Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR.

Již dříve hejtmanka o stejnou podporu požádala všechny starosty kraje. V červenci zaslala obdržené reakce od více než poloviny starostů měst a obcí v regionu premiérovi Petru Nečasovi a pozvala ho na návštěvu do Ústeckého kraje. Předmětem osobní schůzky by měla být diskuze o dalším osudu dálnice D8 a návštěva rozestavěných úseků.

V dopise rovněž připomněla návrh Jana Fischera uspořádat pod patronací Úřadu vlády ČR vzájemné slyšení příslušných ministerstev, ekologických iniciativ Děti Země a Společnosti ochránců životního prostředí a dalších zainteresovaných stran.

Ústecký kraj si v současné době nechává zpracovat analýzu dopadů nedokončené dálnice D8 na zdraví obyvatel. Analýza by se měla soustředit především na obce, přes které proudí kolony aut po objízdných trasách, Lovosice, Velemín a další.