Jan Huňát z Litoměřic už tři roky usiluje o získání otisku ruky někdejšího vězně rasistického režimu, bojovníka za lidská práva a pozdějšího prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandely. Právě ruka hraje v životě dnes devadesátiletého muže roli přímo symbolickou. Koneckonců, stačí se podívat na www. 46664.com/Home.aspx.

Vývoj originální technologie trval jeden rok

Proč chce Litoměřičan otisk této osobnosti světového významu získat? Jan Huňát je umělecký sklář a designér. Před několika lety, po ročním zkoušení a hledání správné technologie, přišel s jedinečným a ve světě dosud nevídaným projektem „křišťálového doteku“. Jednoduše řečeno, jde vyrobení otisku ruky z českého křišťálu, v němž tak zůstávají uchovány nastálo i papilární linie dlaně. A ty jsou, jak známo, u každého jedince naprosto originální.

Které osobnosti už Křišťálový dotek mají?

Jan Huňát má v tomto ohledu už několik velmi zajímavých „zářezů“. Svou křišťálovou ruku od něj mají například český exprezident Václav Havel, zachránce židovských dětí Sir Nicholas Winton, spisovatel Arnošt Lustig, malíř Adolf Born či sochař Olbram Zoubek. Sklář se ale také setkal letos 10. března s Jeho Veličenstvem králem Kambodžského království Norodomem Sihamonim.

„Zhotovili jsme otisk jeho dlaně pro výrobu jeho Křišťálového doteku. Bylo pro nás nesmírnou ctí setkat se s takto významným člověkem, který je neskutečně vřelý,“ vzpomíná autor technologie, která téměř doslova naplňuje heslo našich předků o zlatých českých ručičkách.

„Už pravěcí lidé otiskovali své dlaně na skálu. A my takto umožňujeme dnes všem lidem zanechat stopu. Oceňují to hlavně lidé, kteří mají vztah k hodnotám, tradici, rodině.“

Jak výroba jedinečného klenotu probíhá?

Na začátku tvorby křišťálového doteku vstupují osobnosti otiskem ruky do uměleckého procesu, aby se stala jeho klíčovou součástí. Vlastní odběr otisku je otázkou několika okamžiků, kdy se provede otisk ruky do speciální hmoty.

Následuje pečlivá práce sochaře, jenž vytvoří formu tak, aby byla zachována maximální autenticita klienta a vytvořeny podmínky pro práci skláře. Práce se sklem končí hrubým odlitkem otisku, na němž pokračuje práce brusiče a jeho vytrvalé broušení až do konečné podoby. Na konci procesu rytec upravuje drobné nerovnosti a opatřuje dílo požadovanými údaji dle specifických požadavků klienta. Konečný produkt je předáván po dvou až třech měsících od zhotovení otisku.

Galerie českých osobností má být v Terezíně

Otisky rukou známých lidí si jistě rádi prohlédnou ostatní. Proto má Jan Huňát záměr vytvořit v Terezíně galerii. „Chceme oslovit slavné Čechy jako jsou Ivan Lendl, Martina Navrátilová nebo Miloš Forman.“

Ze skláře a designéra, jenž pro svůj Křišťálový dotek získal evropskou ochrannou známku, se pomalu stává i sběratel. Sběratel otisků…

Kdo je Jan Huňát?

Jan Huňát, umělecký sklář a designér, se po vystudování na sklářské škole v Železném Brodě věnoval restaurování vitráží na kostelech a katedrálách. Jan zrekonstruoval na 30 kostelů a katedrál v malebném Irsku a svou stopu zanechal i na nejvýznamnější katedrále Irska, Svatém Patrikovi v Dublinu. Jeho tvorba pokračovala v Austrálii, kde mezi mnohými také zrekonstruoval katedrálu Svaté Marie v Sydney. Po návratu domů se věnoval volné umělecké tvorbě a svůj talent prověřil účastí na světové výstavě a soutěži designérů skla v Pekingu, kde získal druhé místo. Po návratu z Číny, kde vedle designování koupelen a skleněného sortimentu pro přední společnosti spolupracoval s Akademií Umění & Designu na Tsinghua Universitě v Pekingu, začal intenzivně pracovat na novém projektu – zachycení jedinečné stopy člověka. Po roční snaze vznikl skleněný otisk lidské ruky, „křišťálový dotek“, který naplňuje odvěkou touhu člověka zanechat po sobě stopu. Vlastník tohoto dokonale řemeslně zpracovaného a umělecky obohaceného artefaktu, otisku ruky, tak může obohatit paměť/historii rodiny či společnosti podle významu té které osobnosti. V roce 2007 Jan spolu se svým otcem založili firmu Business Compass, s. r.o.