Do poválečného vývoje v Ústí nad Labem na krátkou dobu, ale významně, měl co říci Josef Vondra.

Jeho angažovanost ve vedení města trvala jenom několik let, protože byl odsunut na zcela vedlejší kolej budovatelskými pletichami ústeckých přestavitelů KSČ.

V oficiálním životopisu v Dějinách města Ústí nad Labem se píše, že jeho dřívější politické zkušenosti jej předurčily na pozici hlavní osoby v nově se krystalizující správě města.

Jako předseda MNV působil do 3. března 1946. Podle svědeckých výpovědí v době tzv. ústeckého masakru 31. července 1945 byl jedním z nemnoha lidí, kteří se pokoušeli zastavit vraždění Němců u požární nádrže na Mírovém náměstí, za což byl fyzicky napaden příslušníky revolučních gard.

Správu města výrazně posílil příchod Josefa Vondry, jenž se spolu s dalšími českými starousedlíky vrátil do Ústí z Prahy. Vondra, národní socialista, pracoval již před válkou v městské radě, měl zkušenosti, a proto byl kooptován do Revolučního národního výboru. 16. května 1945 byl pro správu města Ústí vytvořen Místní národní výbor (MNV) a jeho předsedou se stal právě Vondra.

Pak ovládli MNV komunisté a do čela výboru postavili Josefa Krkošku.

Když 23. února zasedala rada MNV, Vondra odmítl progottwaldovskou rezoluci. Vondra obvinil KSČ z pokusu převzít moc ve státě. Přirovnal tento postup k situaci v hitlerovském Německu a odsoudil rezoluci jako nátlak na prezidenta Beneše.

Od té doby byl Vondra pro komunisty nepřítelem. Nelze se proto divit, že když začal 9. února 1948 proces se šmelináři, byl využit i proti Vondrovi.

Proces využili komunisté k útokům proti národním socialistům a především proti bývalému předsedovi MNV Josefu Vondrovi. „Po roce 1948 zmizel z veřejného života a zmizel tak dokonale, že se o jeho další pouti životem v Ústí nic konkrétního neví,“ uvedl Vladimír Kaiser z ústeckého městského archivu.

Josef Vondra

Narodil se 19. prosince 1897 v Hořicích, zemřel 20. září 1972 v Ústí

Třicátá léta: člen ústeckého zastupitelstva, sokol, národní socialista

1939 – 1945: partyzánský odboj

Květen 1945 – březen 1946: předseda prvního Místního národního výboru

Únor 1948: Veřejně se postavil proti únorovému puči KSČ