To znamená propouštění zaměstnanců nejen v ústeckém, ale i v dalších okresech kraje. Miroslav Gloss z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) se domnívá, že je třeba především najít řešení, která by zachovala pracovní místa.

Je pravda, že počet zaměstnanců Správy železniční a dopravní cesty se má plošně snížit o 13 procent a u úředníků dokonce o 16 procent?

Oficiálně zatím víme, že vedení SŽDC chce snížit mzdové náklady o 16 procent. O 13 procentech pro některé pracovníky nic nevíme.

O třináctiprocentním snížení se hovoří mezi zaměstnanci v Ústí nad Labem. Tuto informaci nemáte?
Oficiálně bylo sděleno: Cílem je úspora mezd alespoň o 16 % proti plánu na rok 2010, přičemž bude snížen stav zaměstnanců oproti obsazeným místům nejméně o 16 %. Podnikový výbor OSŽ, který reprezentuje všech 62 základních organizací infrastruktury, navrhl generálnímu řediteli Správy železniční a dopravní cesty opatření, podle kterých má dojít ke snížení mzdových nákladů a přitom k zachování pracovních míst zaměstnanců.

Je pravda, že má být propuštěno z práce až 90 lidí v rámci Ústeckého kraje?
Mezi zaměstnanci se o těchto číslech sice hovoří, ale nemohu potvrdit, o kolik propuštěných by mělo jít. Teoreticky by číslo mohlo být ještě vyšší, protože vzhledem k počtu zaměstnanců SŽDC – Správy dopravní cesty v Ústí nad Labem by 16 % představovalo asi 128 zaměstnanců.

Zaměstnanci SŽDC, se kterými jsem hovořil, tvrdí, že další propouštění by vedlo spíše ke škodám, protože počet zaměstnanců je dnes doslova na hraně rozumného počtu. Je to tak?
Česká železnice prochází od devadesátých let stále redukcí a permanentními reorganizacemi. Jenže dnes jsme v situaci, kdy není z čeho brát. Správa železniční a dopravní cesty (a organizační jednotky SDC) jsou státní organizací, která se stará o údržbu kolejového svršku se vším všudy, tedy o zabezpečovací zařízení, výhybky, železniční přejezdy, trolejové vedení. Dnes již jsou počty zaměstnanců takové, že u mnoha povolání je méně zaměstnanců, než by mělo skutečně být, ale jsme schopni zajistit běžný provoz na trati. Další snížení počtu zaměstnanců tuto schopnost začne narušovat.

Nezaměstnanost na Ústecku: 13,34 %

K 31. červenci evidoval ústecký úřad práce 8 698 uchazečů o zaměstnání. Je to o 61 osob více než před měsícem. V porovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená zvýšení o 725.

Míra nezaměstnanosti klesla o 0,07 % na stávajících 13,34 %. Meziročně se jedná o zvýšení o 0,49 %

. Do evidence ÚP v uplynulém měsíci přibylo nejvíce lidí z následujících propouštějících firem: Start People s.r.o. (8 lidí), EUREST, spol. s r.o. (6), Globus ČR, k.s. (6) či Krajská zdravotní, a.s. (6).

Bude se tedy propouštět až 16 % zaměstnanců?
Otázkou je, zda se mají ušetřit finanční prostředky, nebo propouštět lidi. Pokud jde pouze o úsporu, myslím, že zde cesty jsou i bez propouštění.

Skutečně v počtech zaměstnanců již nejsou rezervy?
Nejsou. Musíme zajišťovat akceschopnost dráhy 24 hodin denně.

Jaká navrhujete opatření, aby došlo ke snížení výdajů?
Podnikový výbor navrhl vedení SŽDC šest bodů, ve kterých navrhuje kroky ke snížení mzdových nákladů. Mimořádné jednání za účasti generálního ředitele SŽDC proběhne 16. srpna v Praze. Do té doby nechceme své návrhy na veřejnosti rozvádět.