Pro rok 2011 vyčlenilo ministerstvo finanční prostředky na výstavbu mimoúrovňových křižovatek Lovosice a Bílinka. Žádná jiná varianta nebyla pro kraj přijatelná.

Dálnice D8 se tedy bude stavět dál, jen je potřeba přerozdělit zdroje. „Prostředky na mimoúrovňová křížení u Lovosic a Bílinky jsou zajištěny,“ slíbil ministr dopravy Vít Bárta. „Vana“ v Přístavní by dle ministra měla pokračovat přesně podle původního projektu. „O zlevnění neuvažujeme, ale seškrtali jsme spoustu jiných projektů,“ dodal ministr.

Ústecký kraj ministrovo rozhodnutí vítá.

„Výnos ministerstva dal občanům na objízdných trasách naději na uvedení do provozu úseku dálnice mezi Lovosicemi a Ústím. Je to vzkaz ekologům, aby přestali bránit dostavbě,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

„Nedovedu si představit, že by ministerstvo dopravy rozhodlo jinak, protože v takovém případě by muselo počítat s dalšími náklady na zakonzervování stavby nemluvě o negativních dopadech na životní prostředí a zdraví našich občanů. V případě zastavení stavebních prací na D8 bychom museli vrátit již proinvestované prostředky z Evropské unie a přišli bychom o dotaci ve výši 8 mld korun,“ dodala Vaňhová.

Radost z dostavby panuje i okolo Přístavní ulice. Nyní bude ještě potřeba dohodnout, jakým způsobem bude dostavba probíhat. „Určitě ulici neuzavřeme začátkem příštího týdne,“ sdělil ústecký primátor Jan Kubata.

„Realita je taková, že je potřeba dostavit to co nejdříve. Úplná uzavírka Přístavní ulice na čtyři měsíce je jedna z variant, o kterých budeme v pondělí jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ upřesnil primátor.

Primátor také vyzval Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby rychle dokončilo rekonstrukci pěti úseků silnice I/30 z Ústí nad Labem do Lovosic.

„V době, kdy je na tuto strategickou komunikaci svedena těžká nákladní doprava kvůli neprůjezdnému úseku v Bořislavi, to byla obrovská chyba, která dnes způsobila v obou směrech dopravní kolaps. ŘSD chybu uznalo a na základě mé výzvy se pokusí práce urychlit,“ uvedl Kubata. Práce na důležité komunikaci by měly ustat po víkendu.

Zatímco u ústecké protipovodňové vany je dostavba jasná a k řešení zbývají už jen detaily, nejistota pořád vládne okolo dálnice D8. Tu v současné době stále brzdí záměrně podávané žaloby ekologických aktivistů.

Celospolečenské ztráty za nedokončenou dálnici D8 vyčíslila studie ČVUT na 677 milionů Kč ročně. Ústecký kraj v červenci také zadal úkol Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem, aby zjistil množství, složení a vliv škodlivin na objízdných trasách.

Optimistické je alespoň rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu, kterou se ekologické sdružení domáhalo přezkoumání rozhodnutí ministra dopravy ve věci stavebního povolení pro stavbu dálnice D8 v úseku 61,1 - 62,3 km u obce Habrovany v Českém středohoří. Soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

„Tento rozsudek vnímáme jako dobré znamení pro dostavbu dálnice D8, nedočkavě očekávanou obyvateli Ústeckého kraje,“ řekla Martina Vápeníková, mluvčí ŘSD a dodala: „Zapomenout ale nesmíme ani na všechny řidiče, kteří denně projíždějí nebezpečnou stávající komunikací.“

Celá stavba je však stále v ohrožení vzhledem ke zrušení platného územního rozhodnutí Krajským soudem v Ústí nad Labem.