„Rada kraje jej neakceptovala a požaduje rozšíření EIA o variantní řešení obchvatu,“ potvrdila mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Právě o jinou trasu, pokud vůbec kraj obchvat skutečně stavět začne, usiluje strážkovské sdružení.

Ta stávající, kterou před 4 lety vybrali zastupitelé města Ústí, by jim totiž značně znepříjemnila život. Rušnou komunikaci by měli kousek od oken a v některých případech by ukrojila i část jejich pozemků.

Nová varianta

Variantní řešení obchvatu požadovali také ústečtí zelení. Trasa, kterou upřednostňují jak oni, tak i dotčení Strážkovští, vede zhruba o čtvrt kilometru dál neobydlenou oblastí.

„Tato varianta by velmi pravděpodobně lépe ochránila obyvatele žijící v blízkosti dosud zvažované trasy obchvatu,“ vysvětlil Karel Nepraš ze Strany zelených.

Dodal, že o posouzení této varianty požádal i samotný krajský úřad a podivoval se, že zpracovatel posudku, firma P–EKO, tomuto požadavku nevyhověl. A to s odvoláním na stávající územní plán města Ústí, který počítá s jedinou městem vybranou trasou. Plán ale Ústí tvoří nový a podle Nepraše by nebyl problém do něj změnu zapracovat.

Zeleným se také nelíbí, že by stavbou obchvatu měl být zasažen lesní celek s cenným mokřadním ekosystémem, kde se mimo jiné vyskytuje i chráněná bledule jarní.

Bledule jarní

Právě hlavně kvůli těmto bledulím radní kraje loni rozhodli o nutnosti prozkoumání záměru stavby obchvatu, tedy zpracování velké EIA. A chtěli posoudit i jiné varianty. Tvrdí, že nesoulad s platným územním plánem, kterým se zpracovatel brání, není překážkou.

Předsedkyně občanského sdružení Strážky Gabriela Glöcknerová navíc poukázala na jednu kuriozitu, kterou v posudku objevila.

„V jednom místě totiž navrhovaná silnice, mimochodem v EIA nazývaná obchvat, tu přivaděč k D8 přetíná pastviny místních zemědělců. A pánové z P–EKO chtějí tuto situaci řešit přechodem pro hospodářská zvířata. Možná by potřebovali výklad o tom, jak vypadá a jak se chová taková kráva či kůň. Že jsou to zvířata zvíci několika metráků, často velmi svéhlavá, podléhající stádovému pudu, neřku-li, co po sobě na takové silnici mohou zanechat,“ vyjádřila svůj podiv zástupkyně strážkovského sdružení.

Rozhádaní lidé

Pro stavbu obchvatu kolem Strážek se kraj rozhodl po letitých stížnostech strážkovských obyvatel. Ti poukazovali na to, že komunikace vedoucí centrem této ústecké čtvrti je nebezpečná, úzká, nepřehledná, a přitom hodně frekventovaná.

Zejména lidé bydlící v její blízkosti pak přivítali vybranou variantu obchvatu. Ale naopak ti, jimž by měla nová silnice vyrůst doslova za humny nebo by jí v některých případech dokonce stál v cestě jejich majetek, začali protestovat. Tvrdí, že by situaci vyřešila bezpečnostní opatření na stávající komunikaci. S tím ale nesouhlasí zastánci zatím aktuální varianty trasy.

Před třemi roky pohrozili kraji blokádou silnice, pokud nebude v přípravách na obchvat pokračovat. Odpůrci aktuální trasy jsou ochotni obchvat strpět za podmínky, že povede dál od jejich domů a pozemků.