Mostve Hřensku

Řada vojenských aut, vojáci v pracovních oblecích, přilby na hlavách, těžká technika a železné díly. To jsou rekvizity potřebné ke stavbě nového provizorního mostu ve Hřensku za ten, který vzala velká voda. Stavba ale není vůbec jednoduchá. Ve Hřensku je málo místa.

„Mám strach, kdybych ho neměl, musel bych být blázen,“ odpovídá velitel Petr König na dotaz, zda nemá obavy z toho, že něco neklapne. Jenže celé dopoledne práce šlapaly jako pověstné švýcarské hodinky a strach z toho, že stavbu něco zhatí, z přítomných opadal.

Petr König na jednom břehu Kamenice, jeho zástupce Michal Olah na druhé. Ve vysílačce znějí pokyny, jež vojáci rychle plní. Most roste před očima.

„Ve Hřensku je to složité právě kvůli nedostatku místa, je to nejsložitější stavba tady na severu,“ tvrdí König.

Proto jí předcházely dva dny přípravných prací. Vojáci museli nechat odstranit sloup elektrického vedení, svah za silnicí prohloubit a zpevnit, to aby se tam vešli s kolejemi, po nichž most nasouvali přes řeku.

I když je most jen provizorní, musel se stavět podle projektu a podle civilních norem. Projekt zpracovali na katedře ženijní techniky brněnské University obrany ve spolupráci s geodety z Vojenského geografického a hydrometeorolo­gického úřadu v Dobrušce.

Redaktor Deníku bude u stavby mostu v Povrlech, jak to probíhalo a fotografie z místa najdete v pátečním vydání Ústeckého deníku!

Vojáci využili také novou softwarová technologii, kterou testuje v rámci své stáže francouzský student Helios Chardon.

„Je to technologie 4D. Zjednodušeně řečeno jde o animaci postupu celé stavby,“ vysvětlil šéf katedry Pavel Maňas. Animace mimo jiné ukázala i to, že je třeba odstranit elektrický sloup, který ve stavbě překážel.

Odpoledne prošel most zatěžkávací zkouškou, projela jím patnáctitunová tatra a most se nehnul ani o milimetr.

Teď už jen nastoupí silničáři, aby udělali nájezdy a zřejmě v pátek na něj může vjet první vozidlo.

Hřensko tak bude mít opět autobusovou spojnici s Meznou. Do tří let musí správce silnice most vrátit do státních hmotných rezerv, vyprojektovat a postavit jiný.