Lidé bez doma se utkali v Člověče nezlob se, Přes hory a doly, Kolíčkované nebo Kostkované. Podle slov Venduly Filípkové, zástupkyně vedoucího, šlo o zdokonalení se v týmové spolupráci a komunikaci.

„Cílem je prohloubení vzájemných kontaktů mezi uživateli azylového domu, noclehárny a centra pomoci a smysluplné vyplnění volného času těchto osob, které jsou v současné době bez domova a nacházejí se v krizi,“ doplnila Filípková.