Součástí investice za 32 milionů korun, kterou město dokončilo v červnu a z převážné většiny ji uhradí EU, byla právě i instalace techniky pro tyto přímé přenosy.

Zájemci si tak mohou z domova či ze zaměstnání na webové stránce města kontrolovat, jak jejich volení zástupci jednají i hlasují.