Ve Velkém Chvojně podalo kandidátní listiny celkem osm sdružení nezávislých kandidátů. To je o dvě víc než v minulých komunálních volbách.

„Kandidátek je hodně. Je to prvek přímé demokracie, takže si lidi mohou vybrat,“ potvrdil starosta Václav Svoboda. Ten je starostou velkého Chvojna od roku 1999. Kandiduje i letos.

Zajímavá bitva

„Chtěl bych uplatnit zkušenosti, které jsem ve funkci získal,“ vysvětlil Svoboda, který se chce podílet na realizaci projektů, ke kterým prý společně se zastupitelstvem přispěl. Je to hlavně realizace kanalizace a čističky odpadních vod, dostavba hasičské zbrojnice a vybudování sběrného dvora obce.

Seznam sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby vypadá následovně: „Fotbalisté pro Chvojno“, „Hasiči pro Chvojno“, PROSPERITA CHVOJENSKA, „Pro obnovu Chvojenska“, „Chvojensko – za změnu“, „Sbor pro občanské záležitosti“, „Ženy pro Chvojno“ a „ Za rozvoj Chvojenska“.

Jiřina Bischoffiová, která je jedničkou kandidátky sdružení „Chvojensko – za změnu“, říká, že ačkoli seznam sdružení vypadá jednotně, je jimi Velké Chvojno rozděleno na dva tábory.

Jedni (PROSPERITA CHVOJENSKA, „Chvojensko – za změnu“ a „Sbor pro občanské záležitosti“) chtějí radikální změnu, druhým vyhovuje současný stav. „Změnit je potřeba zejména přístup k prioritám, péči o obecní majetek a informovanost občanů. Záleží ale především na tom, jestli lidé změnu chtějí,“ dodala Jiřina Bischoffiová.

Málo lidí se ptá

Že je potřeba více zapojit lidi, říká i kandidát sdružení „Za rozvoj Chvojenska“ Josef Schmieder. „Jen málo občanů se tu umí ptát. Jen málo občanů se tak něco dozví,“ řekl Schmieder, podle kterého je potřeba v obci zlepšit komunikaci. „Naše sdružení chce dostat hlas lidí do zastupitelstva. V tom současné vedení obce trochu zaspalo,“ dodal Josef Schmieder.

Současné vedení obce si přitom lidé většinou pochvalují. „Starosta se stará, žije se tu dobře a určitě ho budu zase volit,“ řekla například Rosemarie Pilná.

Statek jsme zrekonstruovali na 11 bytů

Jak dlouho jste starostou Velkého Chvojna? Budete letos znovu kandidovat?
Starostou jsem od roku 1999. Kandidovat budu. Chtěl bych uplatnit zkušenosti, které jsem ve funkci získal.

Co považujete za největší úspěchu svého starostování?
Za největší úspěch svého působení ve funkci vidím to, že jsem vždy se zastupitelstvem našel společnou řeč a dokázal se dohodnout na zásadních věcech směřujících k ekonomické prosperitě obce, udržení provozu naší základní školy, školky a ordinace praktického lékaře. Investovali jsme do podpory dobrovolných hasičů a fotbalistů, kulturního a společenského života v obci. Úspěšní jsme byli při získávání dotací. Pomáháme občanům při opravách nemovitostí půjčkami z Fondu bydlení. Největší investiční akcí byla rekonstrukce statku na 18 bytů , na kterou jsme získali dotaci 11,4 milionu.

Co naopak jako neúspěch?
Jsou projekty, které se nepodařilo prosadit. S odstupem času se na ně dívám jinak než v době, kdy jsem se snažil je prosadit. Je to například projekt centrálního vytápění obce. Zapojení soukromé firmy, která mimo jiné dnes krachuje, nebylo šťastné řešení. Dívám se na to s odstupem pomalu 7 let, a přesto nemohu říci, zda realizace by přinesla pro obec více kladů nebo záporů. Rozhodně myšlenka centrálního vytápění je mi blízká, a najít cestu k realizaci není jednoduché. V době, kdy není jasné, co a jak bude v budoucnosti podporováno dotacemi, je lépe vyčkat příhodnějšího okamžiku. Příkladem toho je dnes dění okolo fotovoltaických elektráren.

Co byste chtěl do podzimních voleb ještě stihnout?
Do konce volebního období už moc času nezbývá, přesto dál pracujeme na přípravě projektů, které jsou potřebné pro další rozvoj. Chci stihnout přípravu dokumentace ke stavebnímu povolení na sběrný dvůr obce, která bude podkladem pro podání žádosti o dotaci. Zajistím dokončení vodovodních přípojek a osvětlení v lokalitě pro výstavbu RD. Připravím podklady pro stavební povolení na komunikaci v lokalitě výstavby RD.

Co považujete za největší problém Velkého Chvojna?
Za největší problém obce považuji absenci kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV). Máme připravený projekt kanalizace a ČOV ve Velkém Chvojně.

Anketa: Koho budete ve Velkém Chvojně volit?
(Ptal se a fotografoval Martin Klimeš)

close zoom_in
Miloslav Kváš
státní zaměstn., 58 let

Volit půjdu jako vždy. Nebudu volit staré a osvědčené, ale mladé a perspektivní, s nápady.

close zoom_in
Eva Slavíková
důchodce, 58 let

Ještě nevím, koho budu volit. Se současným starostou jsem ale žádný problém neměla.

close zoom_in
Alena Horáková
nezaměstnaná, 51 let

Ještě nejsem úplně rozhodnutá, jestli půjdu. Pokud ano, budu volit současné vedení.

close zoom_in
Bohumil Dufek
důchodce, 66 let

Volit určitě půjdu, a to nejspíš někoho ze současného vedení obce, vyhovují mi.

close zoom_in
Petr Tomáš
zedník, 50 let

Současné vedení obce mi vyhovuje, takže budu volit asi někoho z nich.