Cestu na zkušenou do Prahy mu ještě zpříjemní solidní „zlatý padák.“ Město mu totiž musí podle zákona vyplatit celkem čtyři primátorské platy. Je to přitom moc hezká sumička, přesahující čtvrt milionu korun.

Přispěje z těchto peněz Kubata na dobročinnost? Prý ano. „Na charitu a veřejné účely jsem přispíval během celého funkčního období,“ odpověděl Kubata.

„Nehodlám na tom nic měnit ani nyní. Jednoduše jsem přispíval, přispívám a budu přispívat. Mezi potřebné jsem daroval mnoho desítek tisíc korun, naposledy před 14 dny Komunitní nadaci 7 tisíc korun,“ dušoval se Kubata.

Toto „odchodné“ stanoví zákon 128/2000 O obcích, paragraf 75. „Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období,“ píše se tu doslova.

Výše této odměny se vypočítává z měsíční odměny za výkon funkce. Ta se prostě vynásobí počtem let, jež primátor či starosta svou funkci vykonávali, nejdéle však za pět ukončených let. Kdyby takovému funkcionáři zanikl mandát přede dnem konání voleb, dostane jen tři měsíční odměny.

ČÍSLO DNE: 272 000
Jan Kubata nejenže si polepší odchodem na lukrativní místo náměstka ministra spravedlnosti. Dostane ještě přes čtvrt milionu korun. Tolik totiž činí takzvaný zlatý padák ústeckého primátora.

Měsíční odměna ústeckého primátora je minimálně 68 tisíc. Po vynásobení čtyřmi lety, které tvořily jeho funkční období, tato částka činí nejméně 272 tisíc korun.

Pro většinu kvalifikovaných dělníků to představuje jejich zhruba jeden a půl roční plat. „Sakra, já bych řekl, že si tady vydělal dost, aby si ty peníze mohl odpustit a věnovat je městu jako dotaci. Třeba na lanovku, kterou si tady usmyslel se svými kamarády postavit,“ komentoval to jadrně dělník František Černoch.

„Nebo to aspoň věnovat na nějaký ten dětský domov. Normální člověk tady dneska dře bídu s nouzí.“ Jelikož je ale nárok na odměnu zakotvený v zákoně, město Kubatovi tyto peníze opravdu musí vyplatit. Toho je si vědoma i opozice v zastupitelstvu, například Tomáš Jelínek za SZSP.

„Co s těmi penězi udělá, je jen na jeho rozhodnutí. Změnit to může jenom nová legislativa. Víc nemá smysl to komentovat,“ dodal Jelínek.