Ministerstvo rozhodlo, že radnice musí vstupné zrušit, nebo jí hrozí soud.

Přitom obec poplatek 30 korun vybírá již od roku 2006! Nyní jej bude muset zrušit. Pokud tak neučiní, ministerstvo by zahájilo dozorový proces, jehož dopadem by bylo pozastavení výkonu těchto usnesení a podání správní žaloby Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Volný průchod

„Tisou jsem navštívil letos v květnu prvně a tento přístup obce mne trochu překvapil, neboť jsem si nebyl vědom, že by nějaké zákonné ustanovení umožnilo obci zpoplatnit vstup mimo zastavěné území,“ uvádí o tom v diskusi na webu Tisé.

Přesně se ministerstvo vnitra k problematice vyjádřilo v dopise z 26. srpna 2010.

V dopise ministerská úřednice Marie Kostruhová uvádí, že jediným poplatkem, jež zákon připouští, je možnost orgánu ochrany přírody vybírat dle § 24 poplatek za vjezd a setrvání motorových vozidel na území národního parku nebo za vstup do jeho vybraných míst mimo zastavěná území obcí.

Vedení se diví

Dále se ministerstvo domnívá, že Tisá vybíráním poplatku zároveň porušuje českou ústavu. „Právo na volný průchod se nevztahuje jen na zastavěné, či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat,“ uvádí Kostruhová.

Starostka obce Martina Šimáňová uvedla, že názor ministerstva je pro ni novinkou. „V současné době si necháváme dělat právní analýzu rozhodnutí ministerstva a pokusíme se vstupné dát do souladu s platnou legislativou republiky. Zastupitelé se tím zabývají zhruba čtrnáct dní a teprve o tom budeme jednat.“

Tisá má část skal pronajatou od Lesů České republiky s tím, že jsou ohraničené skalami, a jsou tedy neprůchodné. Z katastrální mapy ale plyne, že obec má v nájmu jen úzký pruh masivu od kasy vpravo a masiv malých Tiských stěn od kasy vlevo.

Převážná část naučné stezky a celé vnitřní velké Tiské stěny, a v podstatě i vnitřní malé ale leží mimo pronajaté území. Mimo něj jsou obě pokladny i zpoplatněná naučná stezka, již Tisá prezentuje na svém webu.

O přemístění budek na vývěr vstupného bude zastupitelstvo jednat. „Vzhledem k historické tradici vybírání vstupného od šedesátých let nás to ale udivuje,“ řekla včera starostka.

Tisá jinak vybere na vstupném zhruba sedm set tisíc korun ročně. „Od toho je ale potřeba odečíst náklady a část peněz, které do skal zase vracíme,“ dodala Šimáňová.

ČTĚTE TAKÉ:
Volby 2010:V Tisé chybí pořádný obchod

Ministerstvo vnitra ale připomínku okolo pronájmu pozemků se skalami považuje za lichou, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny každému přiznává právo volného průchodu přes nezastavěné pozemky ve vlastnictví, či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby.

Navíc přes skály vede značená turistická trasa a ve skutečnosti jsou průchodné. Jinými slovy, účelem tohoto ustanovení je umožnit volný průchod právě v podobných případech jako právě ten v Tiských stěnách.

Právník má jasno

S právním posouzením ministerstva vnitra se ztotožňuje i zkušená právnička Iva Dvořáková.

„Zákon o ochraně přírody a krajiny garantuje volný vstup do krajiny s tím, že lze vybírat poplatek za vstup pouze v národních parcích, poplatek však nelze vybírat v chráněné krajinné oblasti,“ uvedla advokátka z renomované teplické kanceláře.

„Jak mnohokrát uvedl Ústavní soud ČR, obce mohou zavést jen takové místní poplatky, které jsou vymezeny zákonem o místních poplatcích. Rozhodnutí obce Tisá o vybírání poplatku za vstup do Tiských skal tak považuji za protiústavní, neboť zákon nepřiznává obcím o takovém typu o poplatcích vůbec rozhodovat,“ rezolutně dodala Iva Dvořáková.

Vedle toho, že ministerstvo vnitra nesouhlasí s výběrem vstupného, shledalo v rozporu se zákonem i usnesení zastupitelstva, na jehož základě ho obec vybírá.

Jak uvedl mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka, s Tisou již vedli takzvané metodické jednání, při němž doporučili usnesení zrušit.

„Zrušení usnesení má být dle sdělení obce Tisá projednáváno na zasedání Zastupitelstva 4. října. Pokud by Tisá usnesení sama nezrušila, zahájí ministerstvo dozorový proces, jež by pozastavil výkon těchto usnesení. Zároveň by následovalo podání správní žaloby Krajskému soudu v Ústí nad Labem,“ dodal Řepka.

Místní lidé si myslí, že by radnice měla vymyslet, jak vstupné zachovat. „Je to přírodní úkaz, který se musí taky udržovat, uklízet, značkovat, apod. Platit by se mělo,“ řekla Deníku Zdena Opočenská z Tisé.

Zlodějina v milionech

Ovšem například Radim Bzura má na to úplně jiný pohled. „Možná mi budou někteří hubovat, ale zlodějina, a to v milionech, by se tolerovat neměla, i když se krade ve „prospěch“ obecní pokladny. Protože jinak nazvat neoprávněné tahání peněz z kapes turistů a návštěvníků nelze. I já jsem opakovaně na nezákonnost upozorňoval,“ uvedl na webu obce Tisá místní obyvatel Radim Bzura.

ČÍSLO DNE: 700 000
Tolik korun ročně vybere obec Tisá na vstupném do Tiských stěn. Dalších 300 tisíc korun získává prodejem suvenýrů.

ZPRACOVALI Janni Vorlíček a Vladimír Mayer