Seminář pořádala v souvislosti s projektem „Odmalička – Von klein auf“ Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a německém Regensburgu.

Projekt poskytuje nejmladším obyvatelům česko-německého příhraničí možnost seznamovat se s jazykem svých sousedů již ve velmi raném věku.

Učit se jazyky hrou je dobrá cesta

Učitelky mateřských škol si na semináři rozšířily vědomosti o předpokladech dítěte v předškolním věku k osvojování cizího jazyka, vhodných didaktických postupech i učebních materiálech.

„Program semináře byl orientován především na praxi. Učitelky si v rámci simulovaného učebního procesu na vlastní kůži vyzkoušely, jak se lze učit německému a českému jazyku hrou,“ uvedla Kateřina Jonášová, koordinátorka projektu „Odmalička – Von klein auf“.

U mateřských škol v blízkosti česko-německé hranice má seznamování s jazykem sousední země zpravidla doplňující úlohu v souvislosti s přeshraničními setkáními s partnerskými mateřskými školami. Děti ale díky těmto aktivitám mají možnost odmalička poznávat své vrstevníky ze sousední země při společných aktivitách a komunikovat cizím jazykem, který je jim geograficky nejblíže.

„Angličtině se v dnešní době nevyhne asi žádné dítě, ale v naší mateřské škole už i těm nejmenším navíc umožníme, aby si odmalička budovali vztah také k němčině, která se jim do budoucna může hodit,“ doplnila Lenka Jopková, ředitelka Mateřské školky Hostouň.

Spolupráce funguje už čtyři roky

Koordinační centra Tandem v Plzni a Regensburgu podporují česko-německou spolupráci v předškolní oblasti od roku 2006.

Cílem je především iniciovat nová partnerství mateřských škol a umožnit zájemcům o česko-německou spolupráci rozsáhlou výměnu zkušeností. Projekt se zaměřuje mimo jiné i na zmíněné seznamování dětí do šesti let s jazykem sousední země.

Užitečné informace

Kontakt:

Kateřina Jonášová, koordinátorka projektu „Odmalička – Von klein auf“
Telelefon: +420 377 634 753, +420 602 426 268, jonasova@tandem.adam.cz, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň

Více informací na:
www.tandem.adam.cz

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení českého ministra školství a německé spolkové ministryně pro mládež. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.