„Vznik této instituce jsem sledovala už z Berlína, kde jsem čtyři roky vedla České centrum,“ vyprávěla ředitelka Blanka Mouralová.

Na práci v Českém centru ji těšila především velká svoboda v tom, jak splnit vytyčený úkol. To si pochvaluje i nyní, v první Česko–německé instituci, která vznikla z české iniciativy.

„Velkou výzvou a úkolem je pro mě rekonstrukce muzejní budovy za účelem přípravy trvalé expozice o dějinách Němců v českých zemích,“ říká Mouralová o jednom z největších muzejních projektů v ČR. „Expozici plánujeme otevřít v první polovině roku 2012, a to na patnácti stech metrech čtverečních, ve dvou patrech – dvaceti místnostech,“ příblížila ředitelka budoucí expozici.

Díky čtyřleté práci v Berlíně mohla přivést potřebné kontakty. Měla také přehled o tom, jak lze získávat nutné finanční prostředky.

Její práce v Ústí nyní spočívá také třeba v pořádání kulturních akcí. Nyní například probíhají Dny české a německé kultury.

„Kromě výstav a kulturních akcí se ale zabýváme také oblastí vzdělávání, na které spolupracujeme se školami, a také na podpoře podpoře výzkumu a bádání,“ upřesnila Mouralová.
„Jde nám o to, aby se odbouraly bariéry mezi Čechy a Němci, snažíme se zprostředkovat informace o tom, jak Německo vypadá v současné době,“ doplnila ředitelka Collegia Bohemica, která druhým rokem také učí na ústecké univerzitě. Důležité je podle ní uvědomit si, že region přirozeně nekončí hranicí, ale pokračuje i v Sasku.

Jejím aktuálním cílem je právě připravovaná expozice a vybudování životaschopné instituce v česko–německých vztazích.

„Dlouhodobě mě zajímá přispět ke kultivaci demokracie, kterou tu dvacet let máme. Je třeba ji podporovat – například pomocí občanského vzdělávání, a to nejen mladé generace, ale i dospělých, aby lépe chápali principy demokracie a hlásili se k vlastní aktivní roli. To je něco, kde vidím své budoucí možné pole působnosti,“ uzavřela Blanka Mouralová.