Část přišla z rozpočtu Ústeckého kraje, další z dotací od českých ministerstev, pojistným plněním z komerčních pojišťoven, z rozpočtů měst a obcí a dalších právnických subjektů, dál také z darů.

Použity budou především v obcích, které povodně v srpnu a září poničily na Děčínsku. Sama veřejná sbírka Konto Povodně Dc (s účtem č. 22229922/0800) přinesla od srpna do konce minulého týdne 2 961 634 korun.

Poslední říjnovou neděli se sbírka uzavřela a Ústecký kraj proto žádá dárce, aby na uvedený účet peníze již neposílali.