Na to upozornilo sdružení Arnika, jež vycházela z údajů, zveřejněných v Integrovaném registru znečišťovatelů (IRZ) z roku 2009.

Právě z IRZ podle Arniky vyplynulo, že k tradičním velkým znečišťovatelům tu přibyl ještě další a sice spalovna nebezpečných odpadů v Trmicích, patřící společnosti Sita CZ.

Ta do IRZ ohlásila vysoké množství dioxinů v odpadech. „Třicet gramů v toxickém ekvivalentu je opravdu hodně,“ uvedl Jindřich Petrlík, specialista Arniky.

Podle Kateřiny Kodadové, mluvčí Sita CZ, ale nelze srovnávat spalovny komunálních odpadů a spalovnu nebezpečných odpadů.

„Spalovna v Trmicích ohlásila v roce 2009 skutečně 30 gramů dioxinu v přenosech odpady, což je však téměř poloviční hodnota oproti období předchozímu. Důležité je také sdělit, v jakém celkovém množství odpadů se nachází a to v 1,6 tisíce tun odpadu.“

Kodadová dále uvedla, že s odpadem pak nakládají v souladu s právními předpisy. Tak, aby nijak neohrozili životní prostředí, ukládají ji na skládku nebezpečných odpadů.

Dioxin je podle české wikipedie nejsilnější známý jed a zavinil desítky katastrof. „Byl například i významnou nežádoucí příměsí postřiku Agent Orange, který užívala armáda USA během války ve Vietnamu, který způsobil značné zdravotní problémy,“ píší tu wikipedisté.

Další významnou toxickou látkou, jež Ústecko zamořuje, je rtuť a její sloučeniny. Jejími významnými producenty nadále zůstává trmická teplárna, dnes patřící ČEZ, ta je na prvním místě. Následuje Spolchemie a čistička odpadních vod Severočeských vodovodů a kanalizací.

Na to uvedla mluvčí Spolchemie a STZ, že užívání rtuti je dáno technologií a povahou výroby. „Ta je provozována v souladu s vydaným povolením. Nutno dodat, že u uvedených čísel se jedná o řízené odpady, se kterými je také v tomto duchu nakládáno,“ uvedla s tím, že ani jedna ze společností nepřekračuje povolené limity.

Mezi další látky patří skleníkové plyny, kde je opět první v ústeckém okrese trmická teplárna, která je jinak v kraji sedmá. Stejně tak je první v okrese v produkci látek, způsobujících kyselé deště, v kraji je šestá. Kyselé deště mají na svědomí například devastaci původního porostu Krušných hor.

Mluvčí severočeské divize ČEZ, Ota Schnepp, uvedl, že elektrárenský gigant vlastní trmickou teplárnu teprve krátce. „Je pravdou, že tyto škodliviny vznikají při spalování uhlí, které se zde jako jediný druh paliva používalo,“ přiznal.

Zároveň Schnepp dodal, že hned po převzetí provozu začal ČEZ připravovat opatření, které spočívá v takzvané diverzifikaci paliva. „To znamená, že přecházíme na různorodost palivové základny s postupným navyšováním podílu biomasy na úkor uhlí. Ve finále by měla biomasa pochopitelně převažovat.“

Ústecké velké podniky ještě figurují na předních místech i v dalších oblastech znečištění. Například v perzistentních látkách je první Spolchemie,a to i v kraji. Následuje KS Kolbenschmidt Czech Republic a opět Sita CZ.

Perzistentní látky mohou způsobit hormonální poruchy, rakovinu, vyšší riziko ischemické choroby srdeční a infarktu.

Tabulka znečištění v kraji
Tabulka znečištění v kraji
Tabulka znečištění v kraji
Tabulka znečištění v kraji
Tabulka znečištění v kraji
Tabulka znečištění v kraji