Upomínkovými a reklamními předměty, jimž dominuje číslo 160 a hlava zakladatele školy, je v těchto dnech zaplněna Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse v Děčíně – Libverdě.

Tento měsíc totiž uplyne 160 let od vzniku školy, která je v současnosti v severních Čechách svým zaměřením jedinečná. A přípravy oslav kulatého výročí tu nyní pořádně prohánějí všechny pedagogy a zaměstnance, včetně ředitele školy…

Očekávají stovky bývalých žáků a zaměstnanců

„Každý dostal nějaký úkol. S blížícím se termínem je to čím dál větší honička,“ přiznává ředitel Libor Kunte. Koneckonců, očekává se přeci, že do Děčína – Libverdy dorazí v pátek 12. a především v sobotu 13. listopadu stovky bývalých žáků a jejich učitelů. Účastníci slavnostního večera zakoupením vstupenky v podobě pohlednice na oslavy sami přispějí.

„Zaplatí za ni 50 korun, přičemž škole z nich zůstane 41,60,“ vysvětluje Libor Kunte.

Dnes škola nabízí dva maturitní a dva učební obory

Škola je zaměřena na tradiční vzdělávání v oblasti zahradnické a zemědělské výroby a služeb. Výuka na nejstarší zemědělské škole u nás byla zahájena 12.11.1850. U zrodu zemědělského vzdělávání stál hrabě František Antonín Thun - Hohenstein a Antonín Emanuel Komers, první ředitel školy.

Škola v Děčíně – Libverdě poskytuje střední vzdělání ve dvou čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou – Agropodnikání a Zahradnictví. Nabízí také vzdělání ve dvou tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou: Zemědělec – farmář a Prodavač květin.

V budově školy je umístěn domov mládeže, školní jídelna poskytující celodenní stravování, knihovna, posilovna, kmenové a odborné učebny, kabinety učitelů a sekretariát. Budova školy je součástí uzavřeného komplexu, ke kterému dále patří historická budova s aulou, tělocvičnou a dílnami pro praktické vyučování, zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum (ZZVC), stáje pro koně a jezdecký klub, který mohou žáci navštěvovat, antukové hřiště a rozlehlý park.

Tento areál sousedí přes komunikaci s dalšími částmi školy. Jedná se o botanickou zahradu tvořenou parkem a skleníky, cvičné pozemky pro výuku zahradnických a zemědělských dovedností, školní prodejnu Azalka a školní statek. Ten má čtyři střediska: ovocné školky, okrasné školky, sadovnické realizace a zemědělské činnosti (výroba sena). V těchto střediscích žáci vykonávají část své odborné praxe. Mimo areál se nachází pouze středisko okrasných školek. Cesta ze školy do tohoto střediska trvá pěšky asi 20 minut.

Součástí školy je autoškola a stanice volnočasových aktivit Sedmikráska, která se orientuje na práci s dětmi základních škol.
K významným aktivitám školy patří každoroční pořádání mezinárodní floristické soutěže Děčínská kotva a zemědělsko-zahradnické výstavy Libverda, která se koná vždy o třetím víkendu v měsíci září. Na obou těchto akcích se podílejí žáci školy.

Ti se mohou ve svém volnu věnovat základům včelaření ve školním včelíně, nebo se zapojit do práce v ekologickém sdružení Meluzína, které je však už samostatnou organizací fungující při škole.

Součástí výuky je spolupráce s partnery jak českými, tak i zahraničními. Agropodnikatelé a zahradníci jezdí pravidelně do vzdělávacích středisek a škol v sousedním Německu (Köllitsch, Pillnitz, Dippoldiswalde).


S využitím internetových stránek Zahradnické a zemědělské školy Děčín – Libverda