Hotel Vladimir stojí v Ústí už 24 let. Z toho 20 let je provozován jedinou společností I.B.S. - restaurants hotels, spol. s r. o.

Hotel byl dokončen v listopadu roku 1986 podle projektu architektů Rudolfa Bergra a Zdeňka Havlíka. Jméno získal podle „družebního“ města v Rusku.

Socha vítá tanky

Kapacita hotelu byla v době otevření 192 lůžek, stravovací služby zajišťovalo 97 pracovníků hotelu.

Ubytování v apartmánu ve Vladimiru tehdy přišlo náročného hosta na 152 Kčs za noc. Dnes stojí jedna noc v apartmá hotelu 4460 korun. Před hotelem stojí na pětimetrovém podstavci 3,6 m vysoká bronzová socha ženy vítající první sovětské tanky.

Architekt Zdeněk Havlík vzpomíná na projekt Vladimiru v dobrém. „Byl to jeden z našich prvních domů, byla to příjemná práce v dobrém kolektivu,“ vzpomínal Havlík. Budova, která se pyšní i významným oceněním, stojí na místě dřívější restaurace Pražačka. Celý blok budov i s Pražačkou byl na příkaz „papalášů“ odstřelen v roce 1980.

Státní majetek

Znalec ústecké architektury Matěj Páral k tomu řekl: „Pro odstřely byly zejména dva důvody. Zaprvé, šlo o státní znárodněný majetek, druhou příčinou je skutečnost, že po odsunu původního německého obyvatelstva k němu nebyl takový vztah,“ vysvětlil.

Snímek pořízený při demolicích v roce 1980. Letos začíná hotel dvacátou sezonu pod jednou firmou.


Hotel se začal stavět v roce 1983 a jeho výstavba trvala tři roky. „Projekty jsme dělali tři roky před začátkem výstavby,“ řekl architekt Havlík, který při projektu vycházel ze stíněného trojúhelníkového staveniště vymezeného tehdejšími ulicemi Fučíkova – Vladimirská.

„Úhel mezi těmi ulicemi je pouhých 29 stupňů, což jsme řešili vertikálou zachovávající průhled na Vysoký Ostrý, kam dnešní Masarykova ulice směřuje,“ vysvětlil Havlík. „Tehdy jsem ovšem preferoval spíš druhý návrh, který jsem předkládal jako alternativní. Byla to tehdy taková „žiletka ze skla, jejíž stěny svíraly onen magický úhel 29 stupňů,“ dodal ústecký architekt.

Best Western

Před sedmi lety podepsala společnost, která hotel provozuje, smlouvu s mezinárodní hotelovou společností Best Western, a přistoupila tak ke společnému užívání obchodní značky Best Western.

„Značka v dnešní době zahrnuje přibližně čtyři tisíce hotelů a je značkou kvality,“ vysvětila vedoucí ubytovacího úseku hotelu Kateřina Jelenová. Dodala, že majitelé nelení a do hotelu stále investují.

„V letošním roce máme za sebou rekonstrukci haly a recepce, čištění fasády a rekonstrukci devadesáti procent pokojů,“ řekla vedoucí ubytovacího úseku s tím, že hotel Clarion, který roste hned vedle Vladimiru, pro hotel ohrožení neznamená.

„Na konkurenci se těšíme,“ říká Jelenová.

Oslavy dětem

Začátek dvacáté sezony hotelu Best Western Vladimir věnoval dětem z Dětského domova na Severní Terase.

Na Nadačním koktailu, který se v hotelu při té příležitosti konal, zazpívala Martina Balogová za doprovodu skupiny Fonotest, i děti ze Severní Terasy.
Součástí akce byl i prodej obrázků a dalších výrobků dětí z dětského domova. Celkem se takto pro domov podařilo vybrat 3 000 korun.