V Moravanech stavěl bez povolení a navíc v chráněné krajinné oblasti. To mu ale nebránilo radit v Ústí nad Labem s územním plánem a rozvojem města.

Řeč je o Patriku Oulickém, vlivném podnikateli, který je považován za kmotra a šedou eminenci ODS.

Jeho strana jej v roce 2006 nominovala do komise pro územní plán a rozvoj města, poradního orgánu Rady města Ústí.

„To je docela úsměvné,“ reagoval Josef Macháček, starosta Řehlovic, kam spadají i Moravany.

„Z titulu své funkce by měl znát všechny náležitosti ohledně staveb. A tím spíše je měl sám také dodržovat,“ dodal. Obec podle něj nevěří, že by úřady nařídily nepovolené stavby Oulického zbourat. Doufá alespoň v úpravy, například snížení masivních zdí, aby nenarušovaly vesnický ráz Moravan.

Také Matěj Páral, ústecký architekt a nově zvolený zastupitel centrálního obvodu za SZ, míní, že Oulický se se svou kauzou degradoval a neměl by v podobné funkci být. „V takové komisi by měli zasedat odborníci s určitým renomé. Jinak se člověk musí ptát, na co tyto orgány jsou a co se tam asi domlouvá,“ řekl.

Oulický za členství v komisi bral od města i peníze. Podle dostupných materiálů například za účast na dvou schůzích v druhém pololetí 2008 to bylo 21 540 korun.

KDO JE PATRIK OULICKÝ:
Patrik Oulický podnikatel, 41 let.

- Předseda představenstva Severočeské stavební a.s.. - Zasloužil se o pojmenování vstupu černých duší do politických stran jako velrybaření.

- Pomáhal Petru Gandalovičovi k získání postu místopředsedy ODS.
- Do ODS na Ústecku vstupovali dělníci za pivo a guláš a v restauraci se právě hlásili heslem velrybář.

- Od města Ústí má dostávat lukrativní zakázky. Firma Severočeská stavební například nyní rekonstruuje kanalizaci v Beethovenově ulici na Klíši.

Spolu s Patrikem Oulickým zasedal v komisi pro územní plán a rozvoj města náměstek primátora Jan Řeřicha.
„Ano, Patrik Oulický v komisi spolu se mnou zasedal. Byl do ní jako tehdejší člen ODS navržen v roce 2006,“ uvedl Řeřicha.

Když se začal redaktor Deníku ptát náměstka primátora Jana Řeřichy na fungování komise, ten začal trpět ztrátou paměti.

„Už je to dávno. Za tu dobu se stalo takových věcí. Ani si nepamatuji, jak dlouho pan Patrik Oulický v komisi byl. Komise ukončila svou činnost k poslednímu září tohoto roku,“ odpovídal vyhýbavě na otázky Řeřicha.

Podle vyjádření mluvčí města Ivany Solničkové komisi pro územní plán rozvoje města zřizuje rada města svým usnesením.

„Členy komise jmenuje po projednání napříč politickým spektrem rada města. Posláním komise je přispívat k účinnému, účelnému a kvalifikovanému rozhodování o správě a rozvoji území města. Vyjadřovat se k novým záměrům na území města a projednávat, případně vymezovat podmínky pořizovaných územně plánovacích dokumentací,“ doplnila Solničková.

Šetření nepovolených staveb Patrika Oulického zahájila také kancelář ombudsmana, která vytýká ústeckému stavebnímu úřadu, který má v současné době řízení ohledně staveb na stole, že zbytečně celou kauzu prodlužuje. Na ústeckém úřadě řeší totiž celou kauzu už dva roky.

„Není možné přerušit řízení o odstranění stavby a několik let vyčkávat,“ doplnila mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Podle slov mluvčího magistrátu Milana Knotka se řízení neprodlužuje. „Úřad v rámci výkonu státní správy nechce podléhat žádným tlakům na „zbrklé“ rozhodnutí v celé věci,“ oponoval Knotek. Problém podle něj spočívá v právní nejistotě. „Například domem pana Oulického prochází zastavitelné i nezastavitelné území,“ uvedl Knotek.

Patrik Oulický musí do konce listopadu dodat ústeckému stavebnímu úřadu chybějící dokumenty. Například zpracování odborného posudku na opěrné zdi a na zastřešený vjezd z hlediska jejich začlenění do stávající krajiny.

Sám Patrik Oulický s novináři nekomunikuje. „Pan Oulický vás zná? Nechte mu na sebe telefon,“ řekla včera redaktorovi Deníku Věra Kalašová na sekretariátě Severočeské stavební. Nikdo se už ale neozval.

Podrobný výpis docházky Patrika Oulického do komise pro Územní plán a rozvoj města Ústí za rok 2008 a 2009

Tabulka účasti rok 2008
Tabulka účasti rok 2009