Taková zásadní věc a nikdo neuznal za vhodné zeptat se na názor místních lidí, nebo nás s tím alespoň seznámit,“ zlobila se obyvatelka Olšinek Zdeňka Hýblová.

Dosavadní starosta Střekova Vlastimil Žáček se bránil, že jde zatím o pouhý záměr, navíc neschválený. Olšinský tunel je totiž součástí navrženého dopravního řešení v novém ústeckém územním plánu, který město začalo připravovat před třemi lety.

Předpokládá, že rozvoj automobilismu si vyžádá velké změny v dopravě. Stávající silnice a hlavně křižovatky ve městě přestanou kapacitně stačit, bude třeba vybudovat nové.

A vzhledem k členitému a zastavěnému území byly některé navrženy pod zemí. Mimo jiné i převážná část trasy páteřní komunikace, která by měla propojit ulici Karla IV. na Střekově s Vítěznou ulicí v Olšinkách.

Náměstek primátora Jan Řeřicha ale uklidňuje místní obyvatele, že jde o hudbu hodně daleké budoucnosti. Jednak územní plán je zatím jen v podobě konceptu, hotov má být až zhruba za rok a čtvrt. O návrhu se ještě bude hodně diskutovat a prostor k připomínkám, stejně jako v případě konceptu, dostane také veřejnost.

„Rozhodovat o územním plánu bude až nové zastupitelstvo, zhruba na konci příštího roku. A i když jej schválí, neznamená to, že podle něj město hned začne stavět. To, že plán v Olšinkách počítá s vyústěním tunelu, v podstatě znamená pouze to, že je uvedená lokalita rezervovaná pro tyto účely a že tu nebudeme plánovat ani povolovat jiné stavby,“ vysvětlil Řeřicha.

Takové velké dopravní stavby, jak poznamenal, se připravují v řádu desítek let dopředu. Mimo jiné i kvůli finanční náročnosti. „Město samo to nezvládne, bude muset jednat se státem. Jeho situace je ovšem zatím špatná a těžko říct, kdy se změní,“ nastínil náměstek primátora problém, který může městské plány negativně ovlivnit.

Žáček doplnil, že město o přípravě územního plánu veřejnost průběžně informuje a není tedy důvod, aby tak činil souběžně také obvod. „Konala se k němu i veřejná slyšení a koncept je zájemcům k dispozici na webových stránkách města,“ uvedl.

Zdůraznil, že občané se stále mohou k obsahu nejdůležitějšího městského rozvojového dokumentu vyjadřovat a podávat k němu případné námitky.