Kandidáti na rektora ústecké univerzity představili své plány.

„Představa, že počet studentů poroste, je naivní, budeme rádi za stabilizaci,“ upozornil ve svém včerejším projevu před akademickou obcí René Wokoun, jeden z kandidátů na rektora Univerzity J. E. Purkyně (UJEP).

Ten také zároveň varoval, že univerzita se bude muset připravit na nevyhnutelnou nutnost soutěžit s dalšími vysokými školami.

René Wokoun

„Budovaný kampus by měl být chápán jako nástroj, nikoli cíl,“ řekl Wokoun, který navrhl zřídit post zmocněnce pro kampus, který by byl osobně zodpovědný za řešení problematiky s univerzitním městečkem související.

Stanislav Novák

Stanislav Novák, další ze čtveřice kandidátů na rektora, nastínil, že na výzkumnou univerzitu si UJEP nemůže dělat ambice. „Zároveň ale nechceme být bakalářskou vysokou školou. Osobně bych UJEP rád viděl jako vzdělávací univerzitu s některými výzkumnými a uměleckými prvky,“ naznačil Novák, donedávna děkan Přírodovědecké fakulty.

František Holešovský

S dalším z kandidátů, Františkem Holešovským, se shodl například na tom, že by bylo dobré snížit počet prorektorů na tři. Společným tématem pro ně byl také prodej nepotřebné budovy univerzity ve Vaňově, s možným využitím takto získaných prostředků pro rozvoj kampusu či zlepšení stravování v menze.

„Současný způsob univerzitního stravování neodpovídá dnešní době,“ řekl Holešovský, který zároveň slíbil, že by v případě zvolení nebyl rektorem jen pro technické a přírodovědné obory, jak se někteří domnívají.

Ladislav Pyšný

Čtvrtý z kandidátů, Ladislav Pyšný, shrnul budoucnost univerzity do tří slov: Kvalita, spolupráce, důvěra. „Zvyšování kvality studia musí být zaměřeno nejen na rozvoj struktury potřebných oborů, ale také na zabezpečení dostatečného počtu zájemců o studium. Nebudu nakloněn propouštění pedagogů a snižování mezd,“ slíbil Pyšný.

Volby rektora univerzity se konají v úterý 16. listopadu. Vítěz voleb se ještě nemusí stát rektorem univerzity. Toho musí jmenovat prezident Václav Klaus. Proces mohou zbrzdit stížnosti Filosofické fakulty (FF), která trvá na kandidatuře Daniela Kroupy.

Podle zdroje z univerzity má Michaela Hrubá, děkanka FF, k dispozici právní rozbor, který říká, že Kroupova kandidatura byla v pořádku. Akademický senát minulý týden ale stížnost Hrubé zamítl. Ta se k průběhu voleb nemohla vyjádřit z důvodu zasedání vědecké rady.