„Cena stavebních prací na přeložku komunikace je zhruba 50,5 milionu korun s DPH. Rekonstrukce mostu 50,9 milionů korun s DPH,“ uvedla Hanáčková.

„K dnešnímu dni by měl být po demolici starý most a budou zahájeny přípravné pozemní práce pro výstavbu mostu nového. Probíhají práce na opěrných stěnách u řeky a opěrné stěně pod kapličkou a průzkumech na statické zajištění okolních nemovitostí.“

Silnice do Litoměřic, zvaná „zkratka přes kopečky,“ je uzavřená již třetím rokem, od té doby, co se tu sesunul svah a padající hlína s sebou vzala i polovinu vozovky.

Řidiči mezitím nerespektovali zákaz vjezdu, což podle místních znamenalo škody na objízdné trase. „Praskají nám zdi, silnička je zničená a sami řidiči se k chodcům chovají velmi nehezky,“ popisoval to několikrát místní občan František Krejčí.

Sanaci svahu ovšem provádět kraj nebude, zničenou silnici předá městu Ústí nad Labem.