Po 4 letech se vracíte do vedení obvodu. Jak svůj návrat vnímáte?
Moc si vážím, že jsem dostala stoprocentní důvěru, nejen z řad koalice, ale i opozice. Příjemně vnímám, že je v zastupitelstvu řada úplných nováčků, 11 z 15 a také, že tu mají velké zastoupení ženy, je jich 7. Což je dobře, ženy víc než muži vnímají i detaily.

Co chcete v Neštěmicích za 4 roky volebního období změnit?
Především budu dbát, aby se zlepšily čistota a pořádek. Jako další prioritu vidím dětská hřiště a koutky, ráda bych, aby jich přibylo. Ale to bude záležet hodně také na financích, kolik jich od města dostaneme.

Město uvažuje, že obvodům znovu vrátí do kompetence péči o obvodní zeleň. Vítáte to?
Jednoznačně. Obvody samy vědí nejlépe, kde, kdy a co je v místě nejvíce potřeba udělat. Z centra to nelze kvalitně uřídit.

A co chodníky? I o jejich očistu se dříve staraly obvodní radnice.
Já jsem pro návrat i této kompetence. Myslím, že dřívější systém byl správný. Rozhodně to tehdy fungovalo lépe než v současnosti.