Profesní kariéra

od 2010
UJEP
– VYCERRO – pověřen řízením

1993 – dosud
Národohospodářská fakulta VŠE – (od 1993 docent, od 2008 profesor)

1979 – 1992
Přírodovědecká fakulta MU Brno – asistent

1978 –1979
Geografický ústav ČSAV – vědecký asistent

Co bude první věc, do které byste se chtěl pustit?
Stanovil jsem nějaké priority a ty bych rád dodržel. To znamená pokračovat ve stavbě kampusu, získat prostředky na další etapy jeho výstavby. Pak posílit vědecko výzkumný a vývojový potenciál univerzity, kde se určitý prostor objevuje, i když přes určité vládní proklamace na posílení vědy došlo spíš k takovému opačnému jevu, tak se budeme snažit v úzkém prostoru získat zdroje. Nejenom státní, ale i soukromé. Pak samozřejmě posílit personálně univerzitu.

Co je podle vás v tuto chvíli největší problém na univerzitě?
To je otázka úhlu pohledu. Asi kampus, jeho dostavba. A stabilizace univerzity v tomto směru.

V jakém stavu podle vašeho názoru univerzitu přebíráte po předchozí rektorce?
Řekl bych, že v dobrém stavu. Kampus o tom svědčí.

Chystáte se provést nějaké radikální změny na univerzitě?
Spíše dílčí, ale významné zlepšení jsem už uváděl personálním složením.

Mezi studenty je vysoký podíl těch, kteří končí jen bakalářským studiem. Chcete na tom něco změnit?
To bych si musel rýpnout do těch, co přijali bezhlavě koncepci jakéhosi Boloňského systému vzdělávání v České republice. To nebylo s ohledem na středoevropské poměry zrovna nejchytřejší. Od té Boloňské deklarace už některé státy ustupují. Tam je právě vysoký podíl končících bakalářů, výrazně menší podíl magistrů a malý počet doktorantů. Je otázkou, aby se Ministerstvo školství zamyslelo nad koncepcí vysokoškolského vzdělávání, kam to chce pohnout, protože ty obory evidentně nebudou stačit pouze s bakalářským stupněm vzdělání.