„S odpadem už ani krok, ať si to vytřídí město,“ napsal k tomuto tématu na web Ústeckého deníku třeba Jan Kolman.

Nebo diskutující Monika: „Také jsem odpad třídila, ale po zpoplatnění to dělat nebudu, vždyť nemusím, řádně jsem si za tuto službu zaplatila.“ A v podobném duchu se vyjadřovali i další.

Že nejde o plané hrozby, o tom se Deník přesvědčil už i v praxi. Ve Větrné ulici na Severní Terase překlopil starší pán bednu plnou novin a časopisů do hnědého kontejneru na směsný komunální odpad. Na dotaz, proč to nedal do modré nádoby určené na papír, když ji má hned vedle, řekl, že schválně.

„Mocipáni nás podvedli. Jednají s námi jako s ovcemi. Tak jim musíme ukázat, že zas takové ovce, jak si myslí, nejsme,“ rozhorlil se. Prázdnou bedýnku odkopl mezi popelnice a odkráčel domů.

Muž narážel na dva roky staré prohlášení bývalého ústeckého primátora Jana Kubaty.

Sazba poplatku - 500 korun za osobu

Splatný jednou ročně do 30. září, sankce za nezaplacení včas nebo v nesprávné výši - zvýšení poplatku až na trojnásobek

Město předpokládá, že mu to po odečtení nákladů přinese 33,1 milionu korun ročně

Tehdy město poplatkovou povinnost za odpad zrušilo a on slíbil, že pokud Ústečané nepoleví v třídění, platit nebudou muset.

Nové městské vedení ovšem mluví jinak. „Zastupitelstvo se rozhodlo tak, jak se rozhodlo. Je potřeba asi větší čistoty ve městě, je potřeba tak, jak je napjatý rozpočet, někde ty finance sehnat,“ řekl krátce po svém zvolení současný primátor Vít Mandík.

Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu věří, že to nebude s revoltou Ústečanů tak horké.

„Ze zkušeností předchozích dvou let jsme nabyli přesvědčení, že obyvatelé s kladným přístupem k životu budou i nadále třídit odpady a budou napomáhat tomu, aby jejich město bylo krásné tak jako příroda, do které je zasazeno,“ tlumočila jeho vyjádření Ivana Solničková z tiskového oddělení. Upozornila, že i v době, kdy byli od poplatku osvobozeni, ne všichni odpad třídili.

To potvrdila i Dita Václavíková, mluvčí ústecké AVE, firmy, která pro město zajišťuje odvoz odpadu. „Co se týká množství toho vytříděného, tak ze srovnání měst Ústí nikdy nevycházelo jako super špička, ale spíš horší průměr,“ uvedla. Doplnila, že AVE na třídění nic nevydělává, prostředky, které to přinese, se vrací městu.

Město chce podle Solničkové motivovat Ústečany k pokračování ve třídění odpadů především vysvětlovací kampaní.

„Je třeba, aby si lidé uvědomili, že poplatek za systém nakládání s odpady pro ně nezajišťuje jen třídění odpadů, ale i svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů, svoz objemného a nebezpečného odpadu, odpadů ze zeleně a další služby vedoucí k zabezpečení čistoty a údržby města,“ dodala.

Třídíte odpad? Hlasujte!