Podle Jana Řeřichy, náměstka ústeckého primátora, který je řízením městské policie pověřen, chce toho město docílit velkou reorganizací.

„Díky ní se nám podaří dostat do ulic o 20 procent strážníků více než doposud, a to při zachování stávajícího rozpočtu,“ řekl o tom.

Neštěmice bez služebny

Jinými slovy, ačkoliv město vyžene na ulici víc strážníků, nikdo z nich tak neskončí na dlažbě, ani nepřijde o část své gáže. Na druhou stranu zatím ale nehrozí, že by městská policie zvyšovala početní stavy.

V současnosti ústecká městská policie disponuje celkem 13 útvary, z toho 5 územními základnami. To se od prosince změní. Vzniknou 3 policejní územní okrsky, číslo 1 až 3. Tedy Centrum a Severní Terasa, dále Neštěmice a nakonec Střekov.

„Není to ale tak, že bychom rušili naše služebny, pouze je sloučíme a tím navýšíme počty přítomných strážníků,“ popisoval Pavel Bakule, ředitel městské policie. „To například znamená posílení hlídky na Severní Terase, kde se dnes pohybují jen dva strážníci. Od prosince se tento počet zdvojnásobí. Nikdy jsme nepreferovali mobilní hlídkovou činnost. Naopak. Prioritu má nadále pěší hlídková činnost.“

Některé služebny zmizí, další se pouze přesunou jinam. „Ukázkový příklad je služebna v Neštěmicích. Ta se v průběhu roku 2011 přesune do Krásného Března, kde je potřebnější, protože tu je daleko méně bezpečno,“ řekl Řeřicha a hned to dokladoval řečí čísel. „Sedmdesát procent všech hlášených přestupků je z Krásného Března.“

Co se změní?
- Více strážníků v ulicích města
- Sloučení a stěhování části služeben městské policie
- Reorganizace útvarů
- Vznik tří policejních územních okrsků, a sice Centrum a Severní Terasa, Neštěmice a Střekov
- Výkon služby v uniformě, včetně například velitelů směn
- Žádná tolerance vůči špatnému parkování v centru města
- Postihy za neplacení parkovného a znásobení kontrol

Další služebnou, již městská policie opustí, je ta v Předlicích. „Strážníci se odtud přesunou do prostorů v ulici Na Nivách, která je dobře vybavená,“ pokračoval Bakule. „Strážníci nevypustí Předlice ze svých pochůzek a budou tam docházet dál. Pro občana ve skutečnosti služebna není podstatná, podstatné je, aby byli chlapi v ulicích.“

Ke změnám dojde i v oblasti dopravy. „Měření rychlosti by měla výhradně zajišťovat Policie ČR,“ prohlásil Bakule. „Ale zase začneme nekompromisně postihovat ty řidiče, kteří například špatně parkují, nebo za parkování neplatí.“

Pozor na parkování

Nemá to ale prý znamenat, že strážníci začnou, lidově řečeno, s „buzerací“ na sídlištích, kde je obrovský nedostatek parkovacích stání. „Účelem je přinutit neukázněné řidiče, aby v centru parkovali tam, kde k tomu jsou podmínky. Město teď má svou odtahovku a je dobře vybaveno, tak ji začne využívat naplno a bez výjimky,“ upozornil náměstek Řeřicha.

To se bude vztahovat i na zásobování. Zmizí například auta celý den parkující na Mírovém náměstí a podobně. „Bude to jako v jiných městech, zásobování v určitou denní dobu, třeba brzy ráno,“ doplnil Řeřicha.

„Také začneme mnohem víc postihovat ty, kdo dělají na ulici nepořádek. Máme to zdokumentované. Nepořádek není proto, že by se neuklízelo.“

ČÍSLO DNE: 20
O tolik procent stoupne počet službukonajících strážníků, vykonávajících pochůzkovou hlídku v ulicích města. Tedy pětina celkového počtu. Městská policie přitom zachová stejný rozpočet a nebude nabírat lidi.

Tím ovšem změny nekončí. Například se ukázalo, že jsou velmi efektivní nárazové kontroly, tedy je bude městská policie pořádat častěji. Na alkohol, hrací automaty, velkým problémem jsou opilci a vagabundi na autobusovém i vlakovém nádraží.

„Princip je jednoduchý. Slušný člověk v Ústí nemůže být v menšině a nesmí se tak ani cítit. Neslušný člověk, který nerespektuje pravidla, se to buď musí naučit, anebo z našeho města odejít,“ dodal Řeřicha.

Město bude pokračovat v prevenci na školách i v domovech pro seniory. „Součástí výcviku strážníků se stane i nový systém výkonu služby, tedy třeba i chování vůči občanům. Chceme, aby se na ně mohl kdokoliv obrátit s jakoukoliv žádostí o informaci, kam na úřady, nebo kde parkovat a podobně. Všichni bez výjimky také budou službu vykonávat v uniformě,“ uzavřel ředitel městské policie Bakule.

Plány na reformu městské policie obyvatelům města sice znějí sympaticky, ale zatím jsou skeptičtí. „Pamatuji si, jak se před lety hovořilo o tom, že každý bude znát svého strážníka, nebo že budou stále na ulici. Co si ale nepamatuji, je třeba to, kdy jsem obecního policajta na tý ulici potkala,“ komentovala to Jitka Suchá.

Čtěte také…
- Rozhovor s Janem Řeřichou na téma úspor (22.11.2010)