Téměř polovinu z nových zaměstnanců si nemocnice předem zavázala smlouvou o stipendiu. Krajská zdravotní jim během studia platila stipendium, maximálně 7000 korun měsíčně, za což se jí medici zavázali po dokončení školy na tři roky nastoupit do jedné z krajských nemocnic.

"Zájem o tento program je stále velký. V současné době má Krajská zdravotní uzavřenu smlouvu s 25 stipendisty a dalších 19 nových zájemců o stipendia přijala pro školní rok," sdělil Vondra.

Absolventi mají podle mluvčího zájem pracovat v odděleních ORL, ARO, gynekologie, chirurgie, ošetřovatelství, farmacie, interna, infekční a rehabilitace.

"Eliminujeme nedostatek lékařů a na druhou stranu umožňujeme studentům získat potřebnou praxi, jistou práci po ukončení jejich studia a možnost rozvíjet si nadále svoji kvalifikaci," uvedl předseda představenstva KZ Petr Benda.

Nemocnicím Ústeckého kraje přesto bezmála 100 lékařů schází. "Především u intenzivní medicíny chybí lékaři všude. Nám schází do ideálního stavu asi desetina, dnes máme lékařů 820 v pěti nemocnicích. Chod oddělení to ale ani v nejmenším neohrozí," dodal Vondra.

Krajská zdravotní je s 6300 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, jen zdravotních sester má 2800. Stoprocentním vlastníkem je Ústecký kraj. Spadají pod ní nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě, Teplicích a Děčíně.