„Stěhování oddělení vám potvrdím, ale přesné datum ještě neznáme,“ komentovala stěhování ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Se železničním oddělením se do služebny Na Předmostí přestěhují policisté z oddělení doprovodů vlaků, kteří doposud působili v objektu u Západního nádraží.

„Obě oddělení spolu úzce spolupracují. Hlídky z doprovodů vlaků provádějí dozor nad rizikovými vlaky. Policisté ze železničního oddělení fungují jako obvodní oddělení, kdy šetří trestnou činnost spáchanou na železnici,“ řekla Hyšplerová.

Policejní železniční oddělení využívali hojně revizoři městské hromadné dopravy ke zjištění totožnosti mimoústeckých neplatících cestujících.

„Služebna V Jirchářích bude revizorům hodně chybět. Byla dostupná pro revizory jak ze zastávek v Hrnčířské ulici, tak také ze zastávek u hlavního vlakového nádraží,“ řekl vedoucí přepravní kontroly Milan Hrudka.

„Zjištění totožnosti mimoústeckého neplatícího cestujícího budeme řešit zastavením u služebny Na Předmostí mimo zastávku, kdy řidič v blízkosti oddělení u chodníku vysadí revizora i neplatícího cestujícího,“ dodal Hrudka.

V rámci úsporných opatření dochází od 1. března ke sloučení obvodního oddělení na Severní Terase s oddělením město. V Ústí nad Labem tak vznikne druhé největší oddělení republikové policie v České republice. Bude tam sloužit 76 policistů!

V současné době Na Předmostí sídlí oddělení hlídkové služby „výjezdovka“, ale i to se přestěhuje. Nově bude v objektu v Petrovické ulici.

„Policie má v Petrovické ulici již několik let výstrojový sklad, školicí středisko a další administrativu. Na oddělení hlídkové služby slouží dvaačtyřicet policistů, kdy přestěhováním se docílí úsporných opatření, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího šetření financí,“ uvedla Hyšplerová.