„Zimní údržbu na vybraných městských komunikacích zajišťuje společnost AVE Ústí nad Labem, a to na základě platných smluv a zpracovaných operačních plánů,“ vysvětlila Ivana Solničková z kanceláře primátora.

Se společností AVE Ústí nad Labem má město podle plánů v případě sněhové kalamity nasmlouvanou kilometrovou údržbu silnic, rozdělenou do tří skupin, v pořadí dle důležitosti.

První skupinu musí protáhnout do 4 hodin od zasněžení, ta je dlouhá 112,3 kilometru. Druhá skupina je pak dlouhá 121,192 kilometru a musí být uklizena do 12 hodin.

Na úklid třetí skupiny o délce 99,976 kilometru má AVE 48 hodin. Každé skupina je přitom rozčleněna do pěti prováděcích okruhů. Ty na sebe navazují, a umožňují tak plnit dané časové limity. Na zimní údržbu komunikací je vyčleněno 16,5 milionu korun.

„V současné době je ve skladech AVE na zajištění zimní údržby připraveno 1280 tun soli, 50 tun drti a 50 tun solanky,“ uvedl David Kouba z AVE Ústí nad Labem.

Připravené peníze a posypový materiál odpovídají takzvanému standardnímu průběhu zimy.

Magistrát také ještě bude provádět zimní údržbu chodníků. Udržované plochy přitom v centrálním obvodu dosahují 154 165 čtverečních metrů, na Střekově 47 962 metrů čtverečních, na Severní Terase 47 716 a v Neštěmicích 49 642 metrů čtverečních.

Na jejich úklid od sněhu a udržování v bezpečném stavu si Ústí připravilo 7 milionů korun. „V případě vyššího počtu sněhových dnů bude požádáno o navýšení rozpočtu,“ dodala Solničková z kanceláře primátora s tím, že to platí i pro údržbu silnic.

Městské obvody ale nemají během sněhové kalamity v plánu jen útrpně čekat s rukama složenýma v klíně, až na ně při úklidu dojde řada. Například střekovská radnice bude v zimě intenzivně využívat dobře zavedeného systému práce s VPP a s pracovníky ve veřejné službě.

„Určitě s tím máme v plánu pokračovat a v zimě je budeme využívat k prvnímu protažení hlavních chodníků. Nevím, kde bychom dnes s úklidem byli, kdybychom je neměli, to můj předchůdce zavedl dobře,“ pochvalovala si starostka Miroslava Lazarová.