Na kontu, které inicioval Deník a zřídil Dětský domov v Duchcově, kde Patrik žije, je už 100 000 korun a do redakce i domova volají další lidé, kteří chtějí pomoci.

„Vše, co přijde, je zatím na účtu naší organizace. Až bude soudem stanoven Patrikovi opatrovník, založí mu vkladní knížku. Peníze jsou určeny na léčbu, která by nebyla hrazena zdravotní pojišťovnou, na lázně a studium,“ uvedla ředitelka Dětského domova v Duchově Blanka Stádníková.

„Čerpali jsme peníze zatím pouze na jeden lázeňský ozdravný pobyt v Kynžvartu, a na drobnosti, jako je myš k notebooku a podobně. Patrik dostal od dárců také různé věci. V těchto dnech je na dalším lázeňském pobytu v Bedřichově v Krkonoších. Ten je hrazen zdravotní pojišťovnou. Na drobné výdaje jsme mu dali kapesné 450 korun,“ dodala Stádníková.

S poraněním sleziny, ledvin, zlomeninami žeber a četnými pohmožděninami skončil na jaře na jednotce intenzivní péče ústecké Masarykovy nemocnice. Dodnes nemůže klidně spát a kvůli posttraumatickému syndromu bere silná antidepresiva.

Původně mu chtěli jen ukrást mobil. Ten ale Patrik nevlastnil. Následující akt pomsty „na bílých“ zahrnoval vysvléknutí do slipů, nucený orální sex, plazení ve studeném potoce, kliky a dřepy, bičování páskem, tlučení pěstmi, kopance…

Účet pro Patrika 812690297/100
variabilní symbol: 61515582
specifický symbol: 2010

Za neuvěřitelně brutální a pokořující útok poslal soud sedmnáctiletého romského útočníka s IQ 41 na deset let do vězení. Jeho ani ne patnáctiletý neméně krutý spolupachatel je umístěný v chrastavské polepšovně, kde terorizuje ostatní svěřence i personál.

Podle předsedkyně trestního senátu Kamily Elsnicové jsou oba nenapravitelní. V soudní síni také zmínila Patrikovu budoucnost.

Uvedla, že Patrik se dostane do pěstounské péče, protože matka se o něho a další čtyři sourozence nemůže sama postarat. Žije s nejmladším dítětem, dcerou, v ústeckém azylovém domě.

„Soud považuje za nutné zdůraznit, že bylo zřízeno pro Patrika bankovní konto a dostal i řadu věcí. Když se to matka dozvěděla, žádala sociální pracovnici o tyto peníze. Nám matka tvrdila, že chtěla peníze proto, aby zařídila byt pro ni a děti, ale sociální pracovnice řekla, že matka z toho chtěla zaplatit dluhy na nájemném.“

Patrikovo konto Dětského domova v Duchcově je ještě stále aktivní.