Již v roce 1840 se vedly živé diskuse o tom, zda má být v původní zástavbě zachováno podloubí. Nakonec se zdálo radním jako moderní vykašlat se na podloubí, a do roku 1856 podloubí zmizelo. Podloubí bylo původně u domů na západní straně náměstí: č. 208, 209, 210, 211.

Západní strana náměstí se již po roce 1891 až do konce druhé světové války prakticky nezměnila. Výstavba domů č. 207 a 208 odlišila tyto domy novými „moderními“ rozlehlejšími prodejními výlohami.

Důkladnou přestavbou prošel v roce 1937 dům č. 212 řezníka a uzenáře Roberta Houdeka. Zároveň byl kvůli rozšíření průjezdu Široká ulice - Tržní náměstí zešikmen roh domu.

Jak vypadalo náměstí na začátku války v roce 1938 nebo 1939? Na rohu dnešní Revoluční ulice, proti Komerční bance a bufetu s karbanátky McDonald’s, je dům č. 207. Za 2. světové války to byl dům oděvů Karl Meissl, předtím Oskar Pick – tedy do obsazení pohraničí fašistickým vojskem šlo o židovský majetek. Byl postaven v roce 1891.

Na jeho místě dříve stál jednopatrový dům, který oproti sousednímu domu č. 208 byl o šířku podloubí zpět. Předchozí dům měl v roce 1785 dva pokoje, dvě komory, kuchyň a sklep.

Dům č. 208 reprezentovalo klenotnictví a zlatnictví Josef Kilberth. Měl stejný stavební sloh jako rohový dům č. 207 a byl postaven také v roce 1891. Předtím na tomto místě stál jednopatrový dům z roku 1826, jež byl se dvěma podloubími.

Dům č. 209 představovalo železářství Karl Krauspenhaar.

Dům č. 210, to byla dnes již bájná kavárna a restaurace Falk. Dům byl postaven v roce 1839 jako první dvoupatrový dům v Ústí. Stavebně byl dům zajímavý, zvláště díky zřízení moderní, doslova vznešeně zařízené kavárny, na kterou pamětníci s povzdechem vzpomínají dodnes. Považují zbourání domu v éře socialismu za primitivismus.

Dům byl na ústecké poměry slavný. Ve starém domě se 12. března 1728 narodil na evropských knížecích dvorech proslulý malíř Raphael Mengs. Z balkonu domu byly také pronášeny projevy při různých významných událostech.

Odtud hovořil dne 1. května 1938 Konrad Henlein, Führer der Sudetendeutschen - vůdce sudetských Němců, k asi 70 000 lidí na náměstí. Z balkonu hovořil 12. září 1938 po štvavém Hitlerově norimberském projevu také nacistický starosta Richard Tauche a s ním se objevil na balkonu i prapor s hákovým křížem.


Výše uvedený snímek porovnejte s dnešním...

Dům č. 211 měl nudnější historii. V přízemí bylo knihkupectví Karl Tuch a parfumerie Karl Hieke. Dům byl jednopatrový. Tři oblouky podloubí byly zastavěny v roce 1852. Prodejna knih měla starobylé klenutí.

Dům č. 212 jako rohový dům z Tržního náměstí do Příčné ulice, řeznictví a uzenářství Karl Houdek, stál proti sousednímu domu č. 211 o šířku podloubí zpět. Dům prošel modernizací prodejny.

Dům byl nově postaven v roce 1831 a tehdy byla zbourána zadní část domu. Přestavbou v roce 1937 byla na ulici, kde nebylo žádné okno, zřízena velká výloha. Ale po dubnovém bombardování v roce 1945 z výlohy nezůstal střípek skla, jen zející díra do zdi. Řeznictví bylo bombardováním těžce poškozeno a nakonec strženo.