Do života totiž vstoupí reorganizace místní městské policie. Výsledkem má být především o 20 % více strážníků v ulicích, a zrušení dvou služeben.
Pro samotné strážníky se také mění rozvržení odpočinku ve službě.

Ode dneška přišli o jednu 30minutovou přestávku na jídlo a oddech. Tedy v rámci 12hodinové pracovní směny mohou čerpat pouze 2 přestávky. Ze směny strážník odpracuje 11 hodin v terénu.

Strážníci redaktorům Deníku svěřili několik pochybností, přáli si přitom ale zůstat v anonymitě. „Mě udivuje to, že nám nikdo neřekl, jak budeme ze služeben na trasu, kde máme vykonávat pochůzku, dojíždět v noci. Nejezdí totiž MHD a jízda autem zvýší náklady za pohonné hmoty.“

Nově se změní struktura městské policie. Z celkem 13 útvarů jich bude 7 zrušeno a začleněno do 3 nových okrsků. „Okrsky budou sídlit v ulici Na Nivách, v ulici Opletalova a na Střekově ve Varšavské. Zaniknou územní základny na Severní Terase, v Předlicích a dočasná služebna v Masarykově nemocnici,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule.

To tedy znamená, že Ústí sloučí územní základny Město a Předlice, z nichž vznikne 1. okrsek. Dále pak sloučí Severní Terasu a Neštěmice, vznikne 2. okrsek. Územní základna na Střekově ve Varšavské ulici pouze změní své jméno na 3. okrsek.

Rozdělení města podle jednotlivých základen, jež platilo do 30. listopadu 2010

Ústeckou veřejností je pak nejkontroverzněji vnímáno především rušení služeben městské policie. Na to ovšem Bakule i Řeřicha shodně odpovídají, že sloužily především jako zázemí strážníků a že tedy z tohoto pohledu jen zatěžoval jejich provoz rozpočet městské policie.

Tři nově vzniklé okrsky k 1. prosinci 2010.

Město ale již jednou připravovalo novou koncepci městské policie. V rámci akce Poznej svého strážníka. „Tehdy panovala jiná finanční situace. Od té doby klesl počet strážníků z 204 na 159,“ vysvětloval náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha, pověřený vedením městské policie, s tím, že Ústí je tak velké, že by na tento projekt potřebovalo daleko víc lidí.

Budou to jen sliby?

„Jsem rád, že se podařilo připravit současnou restrukturalizaci, po níž se na ulici objeví více strážníků bez navýšení finančních prostředků,“ řekl Řeřicha. „Bezpečnost občanů se zvýší, zejména v lokalitách, kde se nyní slušný člověk necítí příliš bezpečně.“

Na druhou stranu je pravda, že bez chuti a vůle ze strany samotných strážníků sebelepší reforma nebude fungovat. Na to upozorňují četní Ústečané. Třeba Michal Vácha. „Kolikrát jsem byl svědkem toho, jak strážníci na Mírovém náměstí očividně ignorovali přecházení mimo přechod, vyřvávající Romy, celodenní parkování osobáku v Hrnčířské a podobně.“

Další slučování

Město ale právě toto už prý tolerovat nebude a zároveň má i určité možnosti, jak práci mužů v černé uniformě kontrolovat. Například možnost kontrolovat pohyb strážníků za pomoci přístrojů GPS, schránky důvěry, e–mailovou poštou, nebo osobně pověřenou osobou.

Slučování ovšem čeká i další útvary městské policie. Podle ředitele Bakuleho budou sloučeny útvary Služby operačního zásahu a Kynologické služby. Z dalších 3 útvarů vzniknou oddělení a organizačně budou spadat pod ředitelství městské policie.

Náklady? 56 milionů

Beze změn zůstává operační středisko. Díky tomuto sloučení prý bude možné poslat do terénu o 20 procent strážníků více. Ústí zaměstnává u policie 159 lidí, z toho 6 civilních zaměstnanců. V prvním okrsku pracuje 57 strážníků, ve druhém 42 a ve třetím pouze 9 strážníků.

Dalších 49 zaměstnanců je rozděleno mezi operační středisko, ředitelství MP, oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy i technické oddělení. Mzdové náklady tak činí zhruba 56,747 milionu korun.

Zásadní změny
Více strážníků v ulicích města
Sloučení a stěhování části služeben městské policie
Reorganizace útvarů
Vznik tří policejních územních okrsků, a sice Centrum, Severní Terasa a Neštěmice a Střekov
Výkon služby v uniformě, včetně například velitelů směn
Žádná tolerance vůči špatnému parkování v centru města
Postihy za neplacení parkovného a znásobení kontrol
Konec měření rychlosti

46 kamer

Strážníci ke své práci využívají 46 kamer. Většina kamerového systému je „stažena“ do operačního střediska, které jej obsluhuje. Některé kamery jsou propojeny ještě na okrsky. Kamerový systém obsluhuje operační středisko. Za to město ročně zaplatí 600 tisíc korun za energii, údržbu, servis a pronájem místa pro upevnění kamery.

Se vším všudy za rok 2010 činí náklady na městskou policii 62,668 milionu korun, z toho 5,921 milionu tvoří provozní náklady.

Zamlouvá se vám reorganizace městské policie? Hlasujte!