„Odvedené práce neodpovídají hodnotě 82 milionů korun. Dle našeho názoru došlo při správě veřejných financí vědomě k nehospodárnému vynakládání prostředků,“ argumentují odesílatelé trestního oznámení. To přijalo okresní státní zastupitelství v úterý.

Podplácení?

Podezření je na přímé obohacení se osob, které svěřené peníze spravovaly, či vědomě za finanční či jinou výhodu poskytly svěřené finance za nevýhodné zakázky. Odesílatelé trestního oznámení se domnívají, že byla naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, popřípadě přijetí úplatku či podplácení.

Zodpovědní zastupitelé se včera do pozdních hodin účastnili jednání o rozpočtu, díky čemuž se nikdo z nich k problému nemohl vyjádřit.