Vlaky dálkové dopravy, tedy vlaky typu EuroCity, EuroNight a rychlík, mohou vlivem kalamitního stavu navyšovat zpoždění, v ojedinělých případech dojde i k redukci počtu spojů.

"Sledujte prosím aktuální informace ve stanicích," míní webový portál cd.cz. Navíc dodává, že náhradní autobusovou dopravu z důvodu kalamitního stavu na pozemních komunikacích nelze zavádět.

České dráhy se pokouší udržovat bezproblémový provozu především na páteřních tratích, tedy i na trati Děčín - Ústí - Praha.

Obdobné je to také v regionální dopravě. Spěšné a osobní vlaky mohou vlivem kalamitního stavu navyšovat zpoždění. I zde může docházet k redukci počtu spojů.

Může se tedy stát, že z důvodu velmi vysokého zpoždění mohou být vybrané spoje bez náhrady zrušeny! Náhradní autobusovou dopravu z důvodu kalamitního stavu na pozemních komunikacích nelze zavádět.

Aktuální a nově doplňované omezení na železnici (zpoždění či odřeknutí vlaků) najdete zde.

Vlivem silného sněžení v ČR a okolních zemích je provoz na železnici zajišťován s výrazným omezením. Pracovníci Českých drah, ale především Správy železniční a dopravní cesty pracují na odstraňování sněhu a zprovoznění tratí.Městská hromadná doprava v Praze? Jízdní řád je cárem papíru!

Z důvodů mimořádných meteorologických podmínek zřídil Magistrát hlavního města Prahy speciální bezplatnou informační linku 800 100 991, na které lze získat informace o aktuální situaci v Praze, míní server dpp.cz.

Na Infolince Dopravního podniku 296 19 18 17 lze získat aktuální informace o dopravní situaci v Praze v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hodin.

Z důvodu mimořádných meteorologických podmínek jezdí na území Prahy a Středočeského kraje kompletní autobusová i tramvajová doprava MHD mimo jízdní řády.

AKTUÁLNÍ SITUACE K 22:00 HODINĚ:
* dochází k lokálnímu zdržení provozu tramvají před znečištěnými výhybkami,
* dochází k nesjízdnosti svahových komunikací pro autobusy (Kukulova či Kamýcká),
* provoz tramvají oblasti Hradčanské byl obnoven, kamion byl odstraněn.

Výzva pro cestující:
Dopravní podnik doporučuje a vyzývá cestující, aby nevyužívali individuální automobilovou dopravu a pokud mohou, využívali k jízdě po Praze metro. Dopravní podnik je připraven zkrátit intervaly metra již v ranních hodinách.