Vítěz voleb kandidáta na rektora René Wokoun si oddechl. Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) zamítl stížnosti na průběh voleb.

Proces jmenování rektora tak může pokračovat. „Nyní může akademický senát přes ministra školství oslovit prezidenta republiky a navrhnout rektora univezity,“ oddechl si René Wokoun.

Na průběh voleb byly podány tři stížnosti. První dvě podali členové akademického senátu, třetí byla společným dílem pěti lidí, mimo jiné děkanky filosofické fakulty Michaely Hrubé.

„Stížnosti na průběh volby od členů AS jsou téměř totožné a namítají, že proces volby kandidáta na funkci rektora UJEP byl uskutečněn v rozporu se základními demokratickými hodnotami definovanými ústavním pořádkem ČR, neboť rovné podmínky pro uplatnění práva přístupu k významné akademické funkci nebyly poskytnuty všem uchazečům o ni,“ vysvětlila mluvčí univerzity Jana Šiková.

„V hromadné stížnosti pěti členů Akademické obce UJEP se stěžovatelé domnívají, že v průběhu volby došlo k porušení zákona o vysokých školách a hrubému porušení Volebního a jednacího řádu AS UJEP, které mohlo ovlivnit výsledek voleb,“ dodala mluvčí.

Akademický senát UJEP se na svém pondělním mimořádném zasedání usnesl, že všechny tři stížnosti považuje za neopodstatněné.

O co jde?
Problém při volbě kandidáta na rektora UJEP vznikl nepřijetím kandidatury Daniela Kroupy. Podle akademického senátu přišla jeho kandidatura pozdě. Stížnosti označil za neopodstatněné.

„Výsledek jednání se dal očekávat a nepřekvapil nás. Jednání bylo dobře připravené a předseda volební komise, který prezentoval názor dvou ze tří členů komise, ve svém výkladu zákonů a vnitřních předpisů UJEP opět odmítl předložené právní názory a důkazy, včetně názoru předsedy legislativní komise senátu UJEP,“ řekla k tomu Michaela Hrubá.

„Jednání jsme opustili poté, co si senát nejprve odhlasoval, že bude o stížnostech hlasovat zvednutím ruky, a poté někteří z jeho členů navrhli, aby se hlasovalo o vyloučení veřejnosti při tomto hlasování. Ještě před ním se přítomní děkani, členové vedení UJEP a většina členů akademické obce zvedla a opustila jednací místnost. Tuto záležitost podle našeho názoru nelze zamést pod stůl, byť by to byl velký stůl, u kterého zasedá akademický senát,“ dodala Hrubá.

Poslední instancí, která ještě může volby kandidáta na rektora UJEP ovlivnit, je soud.