Zadlužená římskokatolická farnost v Ústí nad Labem-Trmicích je v konkurzu. Informace o tom jsou v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz.

Farnost dluží podle nadřízené litoměřické diecéze přes 34 milionů korun, do konkurzu byly přihlášeny pohledávky ve výši 38,4 milionu. Farnost doplatila na nevýhodný nákup pily v Klenči u Roudnice nad Labem, kde chtěla zpracovávat dřevo ze svých pozemků a vydělávat si tak na provoz.

Diecézní administrátor Richard Kirbs v červenci uvedl, že farnost byla do finanční tísně vehnána záměrně vlastními lidmi. Farář Jiří Voleský tehdy obvinění ze záměrné ztrátovosti hospodaření odmítl.

Hlavním problémem byl loňský nákup briketárny v Klenči u Roudnice, za niž farnost utratila 12 milionů korun a zároveň převzala závazky za dalších 8,8 milionu korun. Provoz byl navíc podle správce ztrátový a není možné ho využít k uspokojování pohledávek. Kvůli tomu byl nakonec vyhlášen rovnou konkurz.

Návrh na insolvenční řízení podala v červenci dřevařská firma Fine Dream, které prý farnost dluží 1,33 milionu korun, a nezůstala osamocena. Mezi věřiteli jsou finanční úřady, dodavatelé i původní vlastník pily Jannis Mesochoridis, který požaduje necelých deset milionů korun.

Soud obdržel celkem 49 přihlášek pohledávek v celkové výši 38,4 milionu korun, včetně čtyřmilionové pohledávky litoměřické diecéze. Zatím soud uznal jen asi polovinu z nich. Diecézní administrátor Kirbs ve svém vlastním insolvenčním návrhu obvinil vedení farnosti ze špatného hospodaření, které podle něj bylo záměrné.

„Už od počátku muselo být jasné, že podnikatelský záměr je pofidérní a případná ziskovost by nemohla stačit na pokrytí investovaných prostředků,“ uvedl v insolvenčním návrhu Kirbs.

Výroba prý byla zastaralá a navíc ji srážely nevýhodné smlouvy s právníky a dalšími poradci. Kirbs chce napadnout všechny kupní smlouvy, protože podle něj za farnost jednali lidé, kteří k tomu neměli právo.

Farář Voleský to odmítá. „Pilu v Klenči jsme koupili proto, abychom měli kde zpracovávat dřevo z našich lesů. Zpracovávali jsme ho na dřevěné brikety a palety a rozjížděli i výrobu řeziva. Chtěli jsme získat bankovní půjčku, abychom mohli hospodaření pily zlepšit a dostat ho do zisku, ale nebylo nám to umožněno. K církvi se prý podobné podnikání nehodí,“ řekl v létě Voleský.

Podle dokumentů diecéze je celkový majetek farnosti odhadován na 83,7 milionu, správce uvádí minimálně 80,4 milionu.

Spadají do něj nejen přidružené farnosti v Chabařovicích, Řehlovicích, Předlicích a ve Stebnu, ale i rozsáhlé pozemky, lesy, dobývací prostor a řada movitých kulturních památek. Cena nemovitostí se odhaduje asi na 33,5 milionu korun, movitých památek pak na 44,3 milionu.

Tržní hodnota majetku bude ale zřejmě o dost nižší. „Je třeba poznamenat, že například kostely nebylo možné ocenit obvyklou cenou a musel být použitý nákladový postup,“ uvedl správce Klaudy.

Součástí majetku jsou ale i jiné věci. Mezi automobily figuruje terénní Suzuki Grand Vitara pořízená zřejmě v poslední době na leasing. Pokud dojde na prodej, zřejmě bude k mání i obraz papeže Jana Pavla s vlastnoručním podpisem.