Otevřela se za cinkání a pípání. Prosklené dveře lanovky se otevřely. Konečně jsem mohl vstoupit do kabinky. Dveře se zavřely.

Lehce, plynule se rozjížděla a pak stejně lehce jsem cítil odstředivou sílu, jak nás 3,7 centimetru silná a 760 metrů dlouhá lana nesla vzhůru. Maličko to houpalo. Cítil jsem se jako ve výtahu, který se má každou chvíli utrhnout.

Hned o své premiéře měla ústecká lanovka závadu. Za první hodinu provozu sice převezla tři stovky cestujících, pak ale kvůli opravě hydraulického systému napínání tažného lana třičtvrtě hodiny stála. Lidi mezitím vyvezl na Větruši autobus.

Nejdelší lanovka bez podpěry v republice je pod velkým dohledem. Jakmile poklesne v hydraulice tlak, tak se zastaví. „Její systém je nastaven na nejvyšší bezpečnost,“ uvedla mluvčí města Ilona Solničková.

Milan Knotek, mluvčí ústeckého dopravního podniku, později vysvětlil, že lanovka je stále ve zkušebním provozu. „Ten slouží k doladění celého systému lanovky. Závada jinak opravdu nebyla vážná.“

PRO? PROTI?


Petr Brůna (JSEM PRO)
Student, 23 let

Jsem pro lanovku. Oživí tak určitě ústeckou dominantu Větruši. Je to další lákadlo pro turisty proč navštívit Ústí nad Labem.


Michaela Vaňková (JSEM PROTI)
Studentka, 17 let

Jsem jednoznačně proti lanovce. Je to zbytečnost pro naše město. Peníze města se daly využít lépe, než na lanovku.

Sice je zamračeno a nad údolím visela smogová poklička, ale i tak bylo Ústí pod sněhem parádní. Podobně se potichu bavili i lidé kolem mě. „Ale až ta peřina sleze dolů, tak to bude sranda. Uvidíme všechen ten čurbes kolem. A k tomu šňůru kamionů od Trmic,“ povídal vyzáblý chlapík své partnerce.

Pohled je sice hezký, ale já chtěl být stejně už venku. Jak jsme se blížili k horní stanici, zase jsem měl ten pocit výtahu. Tentokrát zpomalujícího. Dveře se otevřely a je to. Vyběhl jsem ven.

O cestující a správný chod lanovky se celkem starají 4 strojníci a 6 staničních zřízenců. V každé směně 1 strojník a 2 staničníci, jak jim říkají. „Technologie je tak vypracovaná, že když se objeví rizikový problém, tak se lanovka zastaví sama,“ líčil mi jeden ze zřízenců, Zdeněk Cimrman, ve velínu u řídicího pultu v horní stanici.

„Potom je na strojníkovi, aby situaci vyhodnotil, zjistil závadu, odstranil ji, popřípadě, pokud je to jen trochu možné, cestující dopravil do stanice,“ pokračoval Cimrman. „Jakmile lidé opustí kabinky, lanovka přeruší provoz a začne práce na odstranění problému.“

Řídicí pult kontrolují počítače a jejich ovládání je pohodlné přes dotykový display. Během rozhovoru nás přerušila vysílačka, kterou je obsluha vybavená.

Mezitím lidé sice bez ustání k lanovce přicházeli, ale jejich odbavení k jízdě pokračovalo, až na dobu poruchy, celkem hladce. Kabinky doslova pendlovaly nahoru a dolů bez přestávky.

Pro cestu dolů z Větruše je tu také ještě mimořádně autobus a někteří odcházejí pěšky. Čekání na odbavení také zpříjemňují stany s občerstvením, na Větruši cestující vítají dívky a mládenci v dobových v kostýmech.

Velká sláva ale začala už ráno po desáté hodině. Na Větruši se sešla část městského vedení i ti, kdo se na stavbě za 85 milionů korun nějak podíleli. U horní stanice je vítají dívky v kostýmech chlebem a solí. Nikde jsem neviděl primátora Víta Mandíka. Naopak, bývalého primátora Jana Kubatu ano.

„Když jsem před lety říkal, že jednou sem povede lanovka, nikdo tomu nevěřil,“ řekl později ve svém proslovu ke shromážděným hostům Kubata. „Ale my všichni jsme to společně dokázali. Patří vám za to velký dík.“

Strojník Zdeněk Cimrman: Malý problém a lanovka stojí

Co musí strojník udělat v případě bezpečnostního problému?
Technologie je vypracovaná tak, že i kvůli maličkosti, co by mohla být bezpečnostní problém, lanovku sama zastaví. Bezpečnostních prvků je tolik, že na strojníkovi je jen správně vyhodnotit situaci, a buď závadu odstranit, nebo pokud je to jen trochu možné, cestující dopravit do stanice, kde opustí kabinu. Potom lanovku zastaví a závadu řeší dál.

Jaké máte pocity z prvního dne?
Jsem určitě hrdý, že jsme u toho, že jsme první, že v Ústí nad Labem a v širokém okolí není nikdo jiný, kdo lanovku může řídit. Jsem rád, že naše práce a absolvované zkoušky nebyly zbytečné.