Renda Gonda: Minulý rok jsem byl na vaši půlnoční a stal se tam takový exces. Pamatujete si ještě na to?
Pamatuji si na něj dobře. Ve velkém shromáždění lidí a při silném prožitku mohou někteří lidé se slabší psychikou reagovat nepřiměřeně. Někdy mohou hrát svou roli také alkohol, nebo drogy. Proto je důležité, že při takových událostech zajišťujeme pořádkovou službu. Věřím, že letos budeme moci prožít půlnoční v klidu a bez takových mimořádných zážitků.

Olda: Jak jste připravený na půlnoční mši? Bude něčím výjimečná?
Jako příprava na půlnoční mši je pro mě důležité jisté ztišení a prožití skutečnosti že Bůh přišel mezi nás v Ježíši Kristu. To je pro mě důvodem k úžasu vždy novému, vděčnosti a radosti. Tyto skutečnosti se pak snažím předávat při půlnoční mši i v celém vánočním období. Každá půlnoční je originální, má svojí atmosféru, letos bude výjimečná i tím, že se při ní bude zpívat Rybova mše.

Jana: Jaký bude příští rok pro město Ústí nad Labem?
Nejsem věštec, abych předpovídal budoucnost. Za další rok tohoto města se ve společenství církve modlíme a svěřujeme ho dobrotivému Bohu. Záleží tu však také na každém člověku, jak se bude řídit Božím hlasem, který se mu ozývá v jeho svědomí. Velmi bych všem přál, a také sobě, abychom se tímto hlasem, který rozlišuje dobro a zlo, dovedli v příštím roce řídit.

Martin: Obchodní centrum kolem kostela je otevřené už více než rok. Lze nyní říct, jak se na kostele podepsalo? Chodí k Vám teď víc lidí?
Zdá se mi, že stavba Fora v blízkosti kostela zkulturnila jeho prostředí a vytvořila skutečný střed města Ústí nad Labem. Mám radost, že 600 let starý kostel se stal skutečným centrem Centra a tím i centrem Ústí. Setkává se zde tisíciletá zkušenost církve a to nové, co člověk dnes vytváří. Je to zajímavé setkání a my chceme současnému člověku nabídnout srozumitelným jazykem věčné skutečnosti, které jsou Božím darem pro nás. Pro mě tedy, je toto soužití výzvou k rozhovoru a dialogu. Lidé jistě častěji přijdou do kontaktu s kostelem a doufám, že tím také s myšlenkami, které symbolizuje.