Ten pán se jmenoval Jaroslav Kubista. Co se o něm dozvídáme od Heleny Borské?

„Zakladatel a ředitel českého státního reformního reálného gymnázia v Ústí nad Labem,“ píše o něm ve své knize Naše město, jeho primátoři a významné osobnosti.

„Dodnes jeho jméno a část práce připomíná pojmenování bývalé české obytné kolonie v Předlicích - Kubistov.“

Dodejme, že právem. Ono reálné gymnázium bylo první českou střední školou tohoto typu v Ústí nad Labem. Přišel sem ovšem až v roce 1919 a české gymnázium začal budovat v nouzových podmínkách a od roku následujícího podnikal všechno možné, aby tu bylo postaveno nové.

V roce 1923 se stal jednak jeho ředitelem a jednak byl zakoupen pozemek pro novou budovu. Na jaře 1924 začala stavba a v září 1926 už slavnostně otevíral novou moderní budova v ulici České mládeže. Dnes tu sídlí Pedagogická fakulta UJEP. Náklady činily 4,5 milionu tehdejších korun.

Tím ovšem výčet jeho veřejné práce nekončí. „V roce 1923 byl v obecních volbách zvolen do městského zastupitelstva za české státoprávné strany, členem městské rady byl až do roku 1938. Podporoval demokratické představitele města v čele se starostou - německým sociálním demokratem Leopoldem Pölzlem,“ vylíčil jej ústecký historik Václav Houfek.

Také pracoval v zemském správním výboru v Praze a zasahoval snad do všech oblastí veřejného života. Býval i župním důvěrníkem národně socialistické strany, vydavatelem týdeníku Průkopník našeho severu, také předsedou okrsku Národní jednoty severočeské a zakladatelem jejího časopisu Hraničář, vzdělavatelem sokolské župy Krušnohorské, místopředsedou Zemské komise pro péči o mládež, byl činovníkem Přátel skautingu, Masarykovy ligy proti TBC, členem Zemské školní rady i Kuratoria Národního muzea a mnohé další.

Přišel ovšem tragický rok 1938. Na podzim odešel do Prahy. Zkázu svého celoživotního díla velmi těžce nesl. Konce války nedožil a po únoru 1948 komunisté jeho jméno vymazali z paměti Ústečanů.

Jaroslav Kubista

Narozen 27. dubna l886 v Podlesí u Příbrami, vystudoval v letech 1905 až 1910 Filosofickou fakultu University Karlovy

Od roku 1913 zastával místo profesora klasických jazyků v Brandýse nad Labem

V roce 1919 odešel do Ústí, zde od roku 1923 městský zastupitel a ředitel gymnázia, aktivně pracuje pro veřejnost

V roce 1938 odešel do Prahy, zkázu svého díla nesl těžce, zemřel 9. prosince 1944