Najdeme zde dva lyžařské vleky (U Pitkina a Na třináctce), širokou sjezdovku vhodnou pro školy, začátečníky a mírně pokročilé lyžaře, ale i Snowpark a nechybí ani možnost nočního lyžování. Zakoupené jízdenky platí pro oba vleky, které se nacházejí blízko sebe.

Sníh bývá podle zkušeností zdejších provozovatelů vleků spolehlivě do března. Vedle sjezdovek jsou tu také běžecké trasy, a to na české i německé straně, a jsou pravidelně upravovány.

Pokud lyžaře zradí sněhová nadílka, mohou se vydat na výlet po zajímavých místech. Na severním svahu Luže, rozložené v délce asi 3,5 km podél potoka, se nachází malebné letovisko Waltersdorf s asi 1700 obyvateli.

Obec byla založena roku 1367 u staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice, a pojmenována byla podle svého lokátora Waltera. Od roku 1419 podléhala městu Žitavě.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel byla práce v lese, pálení dřevěného uhlí a později hlavně domácí tkalcovství. Od 16. století byl v několika velkých lomech na svazích Luže a blízkého Sonnenbergu lámán velmi kvalitní a pevný pískovec, který byl zpracováván na mlýnské kameny nebo brousky, ale hojně se také využíval na náhrobky, sochařská díla a zejména dveřní a okenní sloupky.

Bohatě dekorované kamenné vstupní portály dnes zdobí většinu zdejších domů, ale nejznámější sochařskou prací z místního pískovce je náhrobní kaple rodu Nosticů-Kyawů na hřbitově v Hainewalde. Zdejší křídové pískovce podrobně studoval význačný geolog a paleontolog Hermann Andert z Ebersbachu, který odtud mimo jiné popsal i dva nové druhy vyhynulých amonitů.

Obec je pozoruhodná výjimečným počtem pěkně zachovaných lidových roubených a hrázděných domů s podstávkou, charakteristických právě pro oblast Horní Lužice.

Roubené přízemí domku je zvenku obestavěné podstávkou ze svislých sloupků, spojených nahoře vodorovnými trámci a deskami, vytvářejícími oblouky kolem oken obytné části domu. Patro je zpravidla hrázděné a ve střeše je charakteristická řada vikýřových okének.

Přes 230 těchto domů je chráněno jako památník lidového stavitelství a nejkrásnější z nich spojuje místní naučná stezka.

Zpracovala Veronika Ernstová