Fialovou skvrnu v řece nahlásili hasičům z ústecké městské části Krásné Březno v pondělí kolem 14:30.

Mluvčí hasičů řekl, že neškodnost manganistanu draselného ve vodě potvrdila jak Spolchemie, tak odbor životního prostředí magistrátu. "Manganistan draselný je klasický hypermangan, což je lékařské antiseptikum, takže by to žádné problémy napáchat nemělo," řekla dnes odpoledne mluvčí Spolchemie Marie Lógrová.

Uniklou látku už nejde z řeky nijak odstranit. "Prakticky se nedá nic dělat, protože látka se nedrží na hladině. Podle toho, co nám řekla vodohospodářská inspekce, by se měla rozpustit a při tomto průtoku pravděpodobně nezpůsobí žádné problémy," řeklředitel Povodí Labe Jindřich Zídek. Povodí Labe už únik nahlásilo i německým kolegům, protože u Drážďan by mohl manganistan kontaminovat studně s pitnou vodou.

Únik manganistanu způsobila podle mluvčí Spolchemie Marie Lógrové technologická anomálie na provozu výroby manganistanu, která způsobila menší krátkodobý únik do odpadních vod.

"Odpadní vody putují do neštěmické čistírny. Protože je vysoký stav vody, její provozovatel část vod odpouští, a tak se právě dostal do Labe," vysvětlila Lógrová. Situaci pracovníci Spolchemie podle ní řešili na místě, žádný další manganistan se do vody nedostává. "Rozsah úniku teprve zjišťujeme," dodala.